Популярни статии

 Венцеслав Шолце

Стихосбирката на Красимир Вардиев „П(л)есен” сякаш залага силно върху запомнящите се инверсии, назоваването и преобръщането на текстови късове, кодифицирани в определени сектори от българския канон. Обаче основният й смислотворен потенциал може би е най-вече концентриран недотам в напластяването, а в усвояването на очертаните палимпсести в системата на една субектно-изповедна поезия. В такава конфигурация аз-поезията, която би следвало да бъде пълно и чисто себепостигане, или поне себеизразяване, се оказва конформистки обрамчена от чуждото слово като условие за възможността на самото й изговаряне. Статутът на аз-текста като изповеден и излиятелен, като неповторимо откровение на „душевната същност” се разколебава и разгръща пространства за тематизирането на отчуждението, непостижимата пълнота на битието, дезориентацията на „сламения” човек, изгубил своята хармонична свързаност със света, както и автентичното си единство и завършеност като личност. В този смисъл заглавието на стихосбирката работи като важен семантичен пункт. Разкъсването на заглавната лексема, вмъкването на заскобения външен елемент раздвоява озаглавяването, което губи монументалност в сдвояването на два като че ли контрастни знака. Разбира се, това сдвояване програмира подкопаването на утвърдената в европейската традиция естетика на изящното и красивото, което текстовете от „П(л)есен” постоянно осъществяват чрез знаците, маркирани като ниски, вулгарни и грозни от и спрямо същата тази естетика. Подобен прочит обаче бегло отчита смисловия потенциал на заглавието, който свързвам с проблематизирането на концепта песен като привилегирован компонент в българския културен интертекст. В тази своя позиция песента се явява въздигащ синтез на слово и музика в действието на пеещия глас. Пресичането на звуково-нематериалната песен от знака на вещественото и грозното, и то чрез пунктуационни средства, е красноречив жест на оспорването на подобно мислене както на песента, така и на изповедната непосредственост на звучащия глас в лириката поначало. Заглавието встъпва във функционален сноп наред с избора на свободно неразмерено стихосложение, разнообразните употреби на анжамбмана и спорадичните пародийни римувани или размерени дялове. Това вероятно прави творбата донякъде симптоматична за постмодерната тенденция в българската литература, но все пак по мое мнение тя се отличава с дискретното и недискретно преплитане на модерни и постмодерни модели. Текстовете на „П(л)есен” възхождат предимно към инстанцията на кризисния индивид, който говори за себе си и света през ироничната граница на литературните и масовокултурните митове, засягайки и по-дълбоките пластове на перифразирания интертекст: „плачът небесен на песен избива / виене чалга ритми разлени / дървета се смеят плачат листата / треви и камък земля и небо” („пук”). За същата цел бива експлоатиран и литературоведският жаргон: „сред пукници и непукисти / в сополиво време гаров топос / наративи летливи лепливи/ към ритъма делничен”. Последният пример е показателен за поетиката на тази книга: терминологичната лексика се помества в игрословен контекст в опит за снемане на сериозността и ценността, както и за пародиране на звукописа като основен механизъм за реализиране на „музикалност” в поезията. Стихосбирката търси да улови множеството на културните кодове в най-напрегнатите позиции на българския интертекст, пренасочвайки ги към екзистенциалната проблематика на индивида, който не успява да постигне собствена завършеност, да очертае крепко себе си в сферата от знаци на уюта: „прасковено скапване чийто мъх / се слива със мъха на плесента / има картонени торти по старите снимки / сам съм друго няма”. Един обикнат образ в стихосбирката е именно снимката, чиято предполагаема функция би била да „запазва” миналото и така да спомогне за осъществяването на единство, непрекъснатост и цялостност на човека във времето. Снимката се оказва не образ – мост към миналото, а предмет сам по себе си, който нищо не обозначава и чиито изображения са единствено веществена част от неговата тъкан. Снимката се употребява при тематизирането на един от важните аспекти на цялостната криза на индивида – възможността за спомняне. Закономерно озаглавеният текст „мразя снимки” обговаря снимката не като спомен, а като невъзможност за спомняне и набавяне на наличие: „хубава снимка / едно вечно сега / което странно защо / ми убягва / и не мога и не мога / да си спомня / този ден”. Неналичието на индивида се представя и чрез конфигурации на темата самота. Самотата е определящ белег на лирическия персонаж, производен от неприспособимостта и скиталчеството, отчуждението от човека и от света, в което отношение текстът се приближава към каноничните образци на такъв тип лирика в българската литература. Самотата се изгражда и като по-различно разполагане между Аза и другите в „като семейство”. Посредством разиграването и преобръщането на фразеологизмите встъпителните стихове конструират Дома като място на произволното реене и разбягването в безтегловността: „у дома вкъщи мястото на камъка / не тежи виж го полита към теб”. Обезкорененият индивид сякаш пристъпва към изобретяването на едно семейство, което не е нищо друго освен самовнушение или себеоглеждане – „парчетата на огледалата / ме размножават / и така играя на семейство” – кръговрат на множеството на погледите към себе си като пределна условна игра, егоцентрично симулираща липсите. Любимите лица са умноженото и приветливо наранявано собствено лице. Макар и обезкоренен, индивидът чувства натиска на „родното”, което в цялата стихосбирка носи конотациите на пошлото и враждебното („отечество любезно? / отечество ли? БЕЗДНА” („land of mine”). Един поглед върху дома и семейството, различен от горните превъплъщения на субекти и обекти, се открива в „тъжна приказка”, като текстът демонстрира наситеност на обсценности, които изобщо се срещат постоянно в стихосбирката, но в случая, изглежда, работят в качеството си на елементи от жанровата пародия. В случая семейният живот се въвежда като безстойностен, невзрачен автоматизъм във възможната си трагичност и опитите на жанровия стереотип да го възвеличи. Разбира се, тези впечатления не изчерпват стихосбирката, напротив – както споменах, с текстовете от „П(л)есен” Красимир Вардиев е съумял да създаде семантично потенциални конструкти, гъвкави спрямо читателя и прочита. Опитах се да онагледя определени тенденции в книгата и същевременно да й оставя нужния простор, за да проговори сама по-късно, тъй като едни от големите достойнства на текстовете остават играта с читателското взиране, жонглирането с означаващите и интертекстуалните провокации на досетливостта. В тях се чувствах предразположен да мисля понятията за разбиране и неразбиране на литературния текст като размити във възможността на прочита. Красимир Вардиев, „П(л)есен”, изд. „Захарий Стоянов“, София, 2013.

Предишна статия
Следваща статия

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img