За първата у нас антология на шведската поезия

Популярни статии

Мая Ангелова

Можем да си честитим първата, преведена на български, антология на шведската поезия, чийто съставител и един от преводачите е Свежа Дачева. От днес нашата литература разполага с още по-разнообразен поетически резерв, обогатен е фигуративният арсенал на езика ни, разкрити са нови валенции на размножаващия се смисъл, изпробвани са универсализиращите възможности  на „преоблеченото” слово. И не на последно място – споделен е опит, извлечен от сърцевината на езика, от онова проклето място, където думите оголени „до въглен”, отново добиват плът и се учат да ходят в чуждоезиковите селения.
И ако горното може да се каже за всяка преводна книга, то нека се обърнем към спецификата на поетическата антология, подготвена от Свежа Дачева. Донякъде е учудващо, че днес в България подобни мащабни проекти минават под знака на енциклопедическия апломб – засилени са свръхличните енергии, очертани са професионалните и институционалните терени, предвидени за мелиорация, подготвени са класифициращите инструменти за отглеждането на нови сортове и т.н. От тази гледна точка антологията на Свежа Дачева може да се окаже уязвима. В нея, без да се афишира, е вградена субективността и богатството на индивидуалния опит на двуезичната поетическа личност на съставителката. Бележки под линия няма, предговорът не е културноисторически или теоретико-литературен, а ни предлага кратка биография на самата книга, бележките за авторите са лаконични. Казано с други думи – класификаторският патос е сведен до минимум. За сметка на това на по-малко от 200 страници срещаме повече от 70 поети от началото на 20. до началото на 21. век, представени с по няколко стихотворения. Отделните стихове в книгата се вслушват едни други, създава се усещането за единен полифоничен поетически текст, изграден от теми, вариации, хармонии, контрапункти.
И  може би най-голямото достойнство на книгата на Свежа Дачева е, че мълчанието в текстовете също е споделимо. Нека не забравяме предупреждението на Ортега-и-Гасет, че всяка национална литература мълчи по своему. Да добавим и това, че шведската култура повдига мълчанието на втора степен, поне според твърдението на Свежа Дачева, която на едно от представянията на антологията намери нейния изразителен антипод в персийската литература. Но ако по-добре убеждават примерите, то нека да приложим един от най-красноречивите:

Онемяла – сякаш птиците са яли лепило –
беше гората.
Една лисица, един бял заек, две сърни
като от керамика,
в естествена големина.
Горската невестулка е единствената статуя
в тази замръзнала форма.
Тя ми говореше с очи
и ми каза:
Защо не ме гониш?

(Невестулката, Вернер Аспенстрьом)

Може би не за всеки читател напереният парадокс, изразен в гонитбата между статуи, ще постави в скоби вдървеното клише на говорещите очи, но пък и за най-широка аудитория лепилото в гласовете на горските птици „изговаря” най-непреводимата дума в това стихотворение.
Ако трябват години да опознаеш чуждия език, неговите основания, тревоги, епифании, мойри и ейлейтии, то синтагматичните и парадигматичните колебания на премълчаното могат да погълнат цял един добросъвестен живот. При условие, че „сам в душата си не носи” (Кавафис) тези праезикови смислови бездни и далечини, преводачът би се оказал в положението на безхлебния цар Мидас, превръщащ в звънък варак всичко, до което се докосне.
През годините многократно съм се срещала с поезията на Свежа Дачева, познавам и нейните ранни стихове от 70-те години, които се родеят с тези на т. нар. тихи лирици. Творчеството на поетесата Мира Душкова, която е преводачка на част от шведските стихове, е добре известно на българските читатели – то страни от метафоричното обилие, а с годините става все по-минималистично и кавалетно. Затова, когато прочета стихове като „Невестулката” на Вернер Асперстрьом, неозаглавените фрагменти на Вагнар Едвардсон, „Важно е да избягваме” на Карл Венберг или „Една кървава роза” на Улоф Лагеркранц, аз се чувствам в хармония с „херменевтичната идентичност” (Гадамер) на тези езикови светове, без да търся друга обезпеченост на конструирания смисъл. Или, казано с думите на Карл Венберг „Думите се задържат дълго на езика/ като тръпчивия вкус на мента и пчелен мед” („Вещите около нея”). Ето още малко от противоречивия поет, преводач и критик Венберг, който превежда „нацистки поети” и пише „хвалебствия за Съветския съюз”, роден през избледняващата 1910 г. в далечното селище Блединге.

Нека да пропилеем деня, да се окичим
с нашата леност, като със сребърна игла.
Какво ни интересува лодкарят, който се носи далеч
в полувятър или е всмукан на прилива
от вълните. Слава на сърцето,
което си пречи само. И слава
на ръждивото горско мишле, което споделя
съня ни в дъбовата гора. Какво да очаква още
окото ни: бяла мъгла в здрача,
сиво-червената къдрица дим, която се извива
под пламтящата луна.

(Нека, Карл Венберг)

Дадох преимущество на стиховете на Венберг, първо, защото ги харесвам, но и по друга, не така безхитростна, причина. Искам да проблематизирам това, че едва ли, ако съставителката беше избрала стихове, посветени на Сталин (вероятността Венберг да има такива не е никак малка), бих се влюбила в неговата поезия. Несъмнено, ако антологията имаше проблемно-тематична подредба, щях да съм информирана за контекста, който прави възможно съжителството в един почерк на екзистенциални и религиозни, заедно с идеологическо-конюнктурни мотиви. Вместо това, читателите стават свидетели на един красив сговор, между „сиво-черната къдрица дим” в дъбовата гора на лауреата на множество награди Винер, „Ще ти сваря любовно питие от незабравки”  на изоставената в дом за сираци Мария Вине и „Усещам калуната да ухае край косите ми” – стих от Уолф Лагеркранц, син на  банков директор и на истинска графиня…
Несъмнено новата шведска литература може да бъде представена и чрез други поети, чрез различни стихове и структуриране на съдържанието, с много повече класификаторска претенциозност, но трудно ще намерим пробойни в книгата на Свежа Дачева – тя е толкова близко или далече от „оригинала”, колкото и всяка друга добросъвестна антология би била. Най-малкото затова, че няма кой да раздава сертификати в тази сфера и да обезпечи веднъж и завинаги нашите херменевтични удобства. Без да акцентирам върху пламенния опит на Вера Ганчева да компрометира преводачите на шведската антология в пространен протест, публикуван във в-к „Култура”, искам да споделя, че единственото, с което ме изненада, беше обширността му. Вместо да продължавам с разсъждения в тази посока, ще се спра на няколко изречения от предговора на Свежа Дачева: „Стиховете са подбрани само според два критерия: да са почувствани като откритие и/или да носят духа на Швеция. Последното много от моите шведски приятели биха посрещнали с иронична полуусмивка. […] Този дух може да се улови само от човек, който не е роден в Швеция. Степента на известност на авторите не ме е интересувала […] А стиловете се редуват и преливат и се връщат обратно също като летните вълни на Северно море”.
Казаното от Дачева напомня Бахтиновата идея за „извънположеността” като фундамент на разбирането. Към това ще прибавя и усещането, че намерената в книгата шведска идентичност или „сърцевината на тази по детски чиста радостна молитва”, изказано с думите на съставителката, има същите корени, като онези, които Гадамер свързва с процеса на конструиране на смисъла в произведението. И ако за проф. Ганчева образът на огнената птица (в превод на Св. Дачева) не звучи така автентично като предлаганата от професорката Жар птица, то вероятно е свързано с някаква нейна необяснима на пръв поглед тяга към Изтока, която също би трябвало да има своите интимни и (точно поради това?) достатъчно легитимни основания.
А може да се каже и чрез стихотворението на родения в имението Олсмах през далечния юли на 1859 г. Вернер фон Хейденстам, с което се отваря антологията:

Една вибрация в далечен космос, един спомен
за двора, който просветваше между високи дървета.
Как се казвах? Кой бях аз? Защо плаках?
Забравил съм всичко и като песен на буря
всичко отшумява между стволовете, които се търкалят.

(След хиляди години).

„Благодаря за цветята и облаците. Антология на шведската поезия”. Съст. Свежа Дачева. Превод Свежа Дачева, Северина Филипова, Мира Душкова, изд. „Авангард Принт“, Русе, 2014.

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img