За каузата на четенето

Популярни статии

Разговор с Александра Генова
от „Сдружение за градски читални”

 

Измина една година, откакто съществува „читАлнЯта” в Градската градина в София. Какво се случи през тази една годинa?
За една година успяхме да превърнем „читАлнЯта” в едно атрактивно за гражданите и посетителите на София място за литература и най-важното – да покажем, че има смисъл да се инвестира в култура. Успяхме да привлечем над 3000 читатели и събрахме достатъчно книги, за да запълним максималния обем, който осемнайсетте квадратни метра на павилиона позволяват – общо около 5000 заглавия. Като всеки проект, има много неща, които могат да се подобрят и ние усилено работим с цел да предложим възможно най-добрата услуга за туристите и читателите си, но важното е, че доказахме на практика, че моделът на партньорство със Столична община е възможен и работи. И най-важното, въпреки първоначалните ни притеснения, че книгите ще изчезват, читателите ни доказаха, че са съвестни и с отговорно отношение към литературата.

Читалнята е създадена по идея на „Сдружение за градски читални”, между чиито основатели си и ти. Защо се посветихте на каузата за разпространението на четенето? Как трябва да бъде развивана културата на четенето днес, за да присъства адекватно в съвременния свят?
Четенето е кауза, която винаги ще има нужда от подкрепа, особено в ситуация на духовна криза на едно общество. Литературата възпитава качества на толерантност, емпатия и разбиране на другия, които са необходими за водене на нормален живот в мир със себе си и околните. Ние вярваме, че отделянето на време за четене всеки ден помага на хората да се откъснат от напрегнатото си ежедневие и носи вътрешен покой и мир. Литературата и начините, по които стига до хората, трябва да отговарят на съвременните темпове на развитие на обществото, на начините за комуникация и каналите за разпространение. „Сдружение за градски читални“ има силно присъствие в социалните мрежи и популяризираме различни забавни, информиращи и провокиращи вниманието на читателите дейности с цел повишаване на интереса и любопитството към литературата. „ЧитАнлЯта” има свой YouTube канал, в който публикуваме интервюта с известни писатели, посетили България, преводачи, както и заглавия, препоръчани от читателите ни. Присъствието в социалните мрежи е най-бързият и отговарящ на нуждите на аудиторията начин да се намери нова публика и да се поддържа вече съществуващата. За литературата трябва да се говори по нов начин и ние вярваме, че иновативни кампании и дейности чрез социалните мрежи са един от успешните подходи да се постигне този ефект.

Къде срещате най-големи трудности при осъществяването на идеите си? А откъде идва най-много помощ?
Най-големите трудности, но и в крайна сметка най-голямото предимство в реализирането на проектите е обединяването на двете функции в едно пространство – това на информационна точка за туристите и гостите на София и библиотечния фонд със съвременни и чуждестранни заглавия за столичани. Проектът „читАнлЯта” е доказателство за успешната взаимна работа между представители на гражданския сектор и държавната администрация в лицето на Столична община, Общинско предприятие „Туризъм“, район „Средец” и много други граждански сдружения и инициативи, помогнали за реализирането на проекта. Ежедневната комуникация с държавната администрация има своите специфики и изисквания, но ние срещаме пълна подкрепа и до ден днешен в работата си по управление на „читАлнЯта”.

Какво следва след първата читалня в Градската градина – работите ли вече по следващ проект?
Да. Ще се опитаме да направим нещо подобно на „читАлнЯта” и в Пловдив, ще видим как ще се развие идеята оттук нататък. Също така през месец октомври „Сдружение за градски читални“ в партньорство с мобилната услуга TaxiMe, сайтът за литература www.azcheta.com и издателство „Жанет 45“ стартира кампания TaxiMeReads, която има за цел да улесни достъпа до съвременна българска и чуждестранна литература за ползвателите на мобилното приложение, като предоставихме избрани заглавия, които да бъдат достъпни за гражданите, пътуващи в такситата на TaxiMe.
Продължаваме и с дарителските си акции за различни читалищни и училищни библиотеки в София и страната, една постоянна кампания, с която се опитваме да подпомогнем усилията за обновяване на книжните фондове на тези места.

Какво мислиш за литературния живот на столицата? Важно ли е литературата да присъства в живота на един съвременен град и кои са начините това да се случва?
Улесняването на достъпа до качествена литература е може би най-голямото предизвикателство, което стои на дневен ред. Най-естествено този достъп се осъществява чрез библиотеките, но за съжаление, в момента на се прави достатъчно за превръщането им в едни наистина атрактивни градски пространства. За сметка на това книжарниците в София направиха книгите привлекателен продукт. Наред с това градът ни е естествено средище на всички литературни процеси в страната и почти всички книжни събития се случват именно тук. Ако искаме наистина да привлечем нови хора към каузата на четенето обаче  на първо място трябва да обърнем внимание на библиотеките – читалищните, училищните и университетските библиотеки, – и ще насочим усилията си в бъдещите проекти на „Сдружение за градски читални“ именно в тази насока.

Въпросите зададе АНИ БУРОВА

Подобни статии

Най-нови статии

spot_img
spot_img