Пирандело на сцената на Народния театър между двете световни войни

Популярни статии

„Шест лица търсят автор” от Луиджи Пирандело,

 превод Константин Мутафов, режисьор Николай Масалитинов,

сценограф Александър Миленков

Народен театър, сезон 1926/1927

 

„Всеки си има мнение” от Луиджи Пирандело,

 превод Александър Иконографов, режисьор Александър Иконографов, декори по скици на Александър Иконографов, костюми Александър Миленков

Народен театър, сезон 1939/1940

 

„Всеки си има мнение” от Луиджи Пирандело, режисьор Александър Иконографов, Народен театър, сезон 1939/1940

Модерната европейска драма заема доминиращо място в репертоара на българските театрални трупи между двете световни войни, доколкото обхваща около половината от него. Преимуществото й при това далече не е само количествено. С нея е свързана основна част от очакванията, проектите и усилията за обновяване и съвременно преустройство на театъра в страната, за синхронизирането му с духовните нагласи, културните потребности и проблемите на човека от 20-те и 30-те години на 20. в.

Луиджи Пирандело (1867-1936) е един от авторите с особено важно присъствие в модерния театрален афиш у нас в междувоенното време и по-конкретно в афиша на Народния театър след средата на 20-те години. Оригиналният и дързък драматург от италианската школа на гротеската се появява за първи път в България на националната сцена през сезона 1926/1927 с „Шест лица търсят автор” (Sei personaggi in cerca d’autore, 1921), а през сезона 1939/1940 тук е поставена и още една от емблематичните му пиеси – „Всеки си има мнение” (Cosi e se vi pare, 1917).

Школата на гротеската се формира в Италия по същото време, когато футуристите се опитват да обновят радикално театъра и драматургичното писане. Тя е заявена през 1916 г. с пиесата „Маската и лицето” на Луиджи Чиарели и през следващите години като неин най-ярък представител се откроява Пирандело. Би могло да се каже, че школата на гротеската е специфична ранна проява на следавангардната драма, наложила се в Европа след залеза на авангардните движения около средата на 20-те години и последвалото го примирение с провала на радикалните проекти за преустройство на света и с прозаичността на всекидневния живот, които отекват в драматургичното писане като лишено от илюзии, песимистично и безпощадно втренчване в делничното съществуване и неговите (видими и невидими) предизвикателства. Школата на гротеската проблематизира една от основните тези на модерността – тезата, че истинското лице на индивидите, нещата и битието е скрито зад установените маски на традиционния порядък, поради което те трябва да бъдат смъкнати, за да го открият. Най-радикален тук е Пирандело, за когото истината въобще липсва, тъй като е релативна и неуловима. Хората и нещата съществуват единствено дотолкова, доколкото добиват някакъв образ в нашето субективно съзнание, доколкото приемат някаква маска.

Народният театър е напълно актуален, когато включва в репертоара си за сезона 1926/1927 „Шест лица търсят автор”. Именно с тази своя пиеса в периода 1922 – 1927 г. Пирандело става световноизвестен. След премиерата й в Рим в Teatro Valle на 9 май 1921 г. с представление на компанията на Дарио Никомети, което предизвиква бурен скандал, необичайният текст на Пирандело е представен успешно в Милано и е показан през 1922 г. в Лондон и Ню Йорк. Същинската сценична реализация на пиесата обаче е постановката на Жорж Питоеф и трупата му в Париж през 1923 г., след която италианският драматург се налага като най-значимият и най-поставяният чужд автор на френската сцена между двете световни войни и оказва силно влияние върху следващото развитие на френската и европейската драматургия, и специално върху театъра на абсурда. Ярък отзвук (особено в Централна и Източна Европа) има и спектакълът на Макс Райнхард в Берлин през 1924 г., последван през 1925, 1926 и 1927 г. от взрив от постановки на пиесата в други европейски страни. Появата на „Шест лица търсят автор” на сцената на Народния театър е част от този голям международен интерес към театъра, който заявява текстът на Пирандело.

Амбицията, вложена в избора на оригиналната италианска пиеса, която обикаля европейските сцени, се потвърждава и от факта, че нейната реализация е поверена на наскоро назначения като режисьор в театъра и все още очакващ убедителното си доказване в модерния репертоар Николай Масалитинов. От значителния брой критически отзиви[1] за постановката се открояват три основни извода. Първият от тях е, че пиесата е приета като много добра, с „възхитителна нова постройка[2] и „дълбока етика”[3]. Доводите за това одобрение са различни, понякога твърде неочаквано интерпретиращи определящото схващане на Пирандело за релативността на истината и за безнадеждно изплъзващата се идентичност на човека, състояща се единствено от неговите маски. Особено интересно тук е морализаторското тълкуване на Св. Фурен (Светослав Камбуров) на образа на Бащата като човек, извършил тежко и безотговорно престъпление[4]. Вторият извод е, че интерпретацията на Масалитинов е била изцяло в реалистично-психологическа посока, като по този начин над текста е приложено специфично режисьорско дисциплиниране. Тази констатация се налага както от описанията и тълкуването на постановъчната идея в съществуващите рецензии, така и особено отчетливо от характера на посочваните от авторите им отклонения на изпълнителите от реалистичния стил. Третият извод се състои в допускането, че голямото разногласие и обърканост в оценките за сценичната интерпретация и играта на актьорите е продиктувано от невъзможността или отказът на режисьора да проведе докрай на сцената първоначалната си концепция за пиесата.

Масалитинов в логиката на своята реалистично-психологическа нагласа гради решението си на антитезата актьори – действащи лица, „търсещи автор”. Кошмароподобното драматическо действие на Пирандело, смесващо реалност и видения на съзнанието, е създадено като верига от правдиво ежедневни случки със стряскащата невъзмутимост на шизофреника, същността на чието заболяване се състои в невъзможността му да отдели действително случващото се от сънуваното и въобразеното. В този смисъл Пирандело е един умиротворен и безопасен, „преструващ се на нормален” сюрреалист. Масалитинов обаче не приема тази двойственост на външната реалистичност на действието. Оттук идва и идеята му, изведена като основна линия на спектакъла, за конфликта между сложността и страданието на истинския живот и неговото невярно и безчувствено отразяване от рутинираното неистинско изкуство. По този начин постановката се превръща в своеобразна критика на театъра и актьора и в индиректно прокламиране на реалистично-психологическото изкуство. Всички рецензенти говорят за подобно внушение, но най-категоричен е Св. Фурен (Св. Камбуров) в „Демократически преглед”: „Животът с неговата неумолимост – и театърът с неговата „игра”. Особено когато тая „игра” е в ръцете на прости, убоги – нищо не разбиращи от живота и изкуството актьори и режисьори! […] Как хубаво познава Пирандело актьорската среда! Сякаш е имал предвид нашия професионален актьор!”[5] Това в крайна сметка възможно и небезинтересно режисьорско тълкуване на сцената остава половинчато и непостигнато поради настоятелния стремеж да бъде изречено от актьорите чрез възпроизвеждането му като напълно действителна житейска ситуация.

Втората постановка на пиеса на Пирандело в Народния театър в междувоенното време е дебют на неговата сцена през сезона 1939/1940 на младия, току-що завърнал се от следването си във Франция режисьор Александър Иконографов. Това е, както беше споменато, по-ранната пиеса на италианския драматург „Всеки си има мнение”. Тя, както и „Шест лица търсят автор”, има среден зрителски успех, но определено предизвиква много по-бурен и активен критически дебат. По-точно спектакълът на дебютанта, натоварен със задачата да внесе разнообразие в продукцията на театъра, произвеждана от добре балансираната режисьорска колегия Николай Масалитинов – Хрисан Цанков, рязко поляризира мненията на възторжено положителни и крайно отрицателни. Необходимо е да се уточни обаче, че това поляризиране се отнася до оценките за пиесата и типа театър, който тя предполага, докато почти всички рецензенти признават безусловните режисьорски качества на Иконографов, проявили се в способността му да изгражда цялостна атмосфера и актьорски ансамбъл.

Може би като най-ярки изразители на споменатите полярни мнения за постановката на пиесата на Пирандело се очертават д-р Милко Ралчев със статията си във в. „Народен театър”[6] и П. Рудевиц (Вл. Василев) в „Златорог”[7]. Тук ще си позволя един по-пространен цитат от Владимир Василев, тъй като той е много показателен (и изчерпващ) за мотивите на отрицателно приемащите избора на пиесата. „Изобщо репертоарът този сезон се намира под знака на релативистичната философия: в „Дивата патица” се развиваше тезата за относителната стойност на истината, която разрушава щастието; в „Ученикът на дявола” – относителност на всички понятия за формат на личността и пр.; сега – просто се заличава границата между истина и лъжа. В тия времена, когато оръдията гърмят и държат в постоянна напрегнатост националните ни сили, когато дирим най-трезвата си и будна мисъл – тоя репертоар ни действа наистина успокоително: забравете всичко, може би народите не са в кървава борба, може би не сме изправени пред никакво изпитание. Може би всичко това не е истина; лъжа е, сън, тъй ни се с т р у в а. На, вижте случаят със синьор Понза. Може би пък да е така. Кой знае – Всеки си има мнение …”[8] Обратното, д-р М. Ралчев посочва като главно достойнство на драматургията на Пирандело и специално на представения от Народния театър текст предложеното от него решение на „трагичния” проблем за релативността на истината и „постоянната променливост” на човешката личност като „право на всеки от нас за един или друг начин за възприемане на света”[9].

От представените две мнения, резюмиращи всъщност цялата бурна полемика около постановката, става ясно, че театърът на гротеската, въпреки неконфликтното обединяване в него на реалистични и нереалистични идеи и техники и скептично-философското му примирение с установения ход на живота, в България в началото на 40-те години на миналия век получава силно поляризиран и идеологизиран отзвук. Този факт го поставя встрани от умерено консервативната репертоарна стратегия на Народния театър, по логиката на която първоначално попада в афиша му. Посочената ситуация се потвърждава от привнесената реалистично-психологическа интерпретация на Масалитинов при първата постановка на пиеса на Пирандело, осъществена в театъра, оставила я нечетима за зрителите, и от откровено авангардисткия прочит (почти празна, геометрично решена в черно и бяло сцена и актьори с „невротична”[10] интонация и пластика) на Иконографов на следващия текст на италианския драматург на националната сцена.

 

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

 

[1]1 Св. Фурен (Светослав Камбуров). Шест лица търсят автор. Демократически преглед. 1926, кн. 6-7; К. Мутафов. Шест лица търсят автор. Комедия. 1926, ??? бр. 87; Ст. Янева. Шест лица търсят автор. Златорог. 1926, кн. 8.

[2] Ст. Янева, цит. съч., с. 402.

[3] Св. Фурен (Св. Камбуров), цит. съч., с. 500.

[4] Пак там.

[5] Пак там, с. 499.

[6] Д-р М. Ралчев. Всеки си има мнение. В. „Народен театър”. 1940, бр. 85.

[7] П. Рудевиц (Вл. Василев). Всеки си има мнение. Златорог. 1940, кн. 1.

[8] Пак там, с. 60.

[9] Д-р М. Ралчев, цит. съч.

[10] П. Рудевиц (Вл. Василев), цит. съч.

 

Подобни статии

Най-нови статии

spot_img
spot_img