Между редовете на Здрача

Популярни статии

Тодор П. Тодоров

бр. 27/2021

Обичайна практика е литературната критика да заскобява текстовете в определен жанр, да ги мери и оценява според достойнствата на рода. Често произведенията се представят като жанрови или собствено литературни. Почти винаги рецензията на книга започва с поставянето на подобна дефиниция, с посочването на мястото й в една вкостеняла таксономия. Настоящият текст няма такива амбиции. Първо, защото съвременната литература категорично ги опровергава, второ, защото в повечето случаи дори не става дума за жанрове, а за модни, пазарни етикети (романът на Токарчук е определян като екотрилър, крими, ноар, мистъри и какво ли не още) и трето, защото „Карай плуга си през костите на мъртвите“ не позволява да бъде дисциплиниран по този начин. Самата същност на романа е отказ от такъв поглед.
Откриващото изречение е още в самото заглавие и е частичен цитат от Уилям Блейк. Контекстът на цитата (който отсъства от книгата) събира имплицитно целия роман. В поток от афоризми („Поговорки на ада“) Блейк говори за мъдростта на изстъплението, уроците на жътвата, богатата, но грозна и стара разсъдливост, ухажвана от Неспособността, за чумавото бездействие на желанието. Във всеки ред от книгата витае призракът на романтизма. Но това не е романтизмът, който търси утеха в природата от ужасите на цивилизацията, а негов гневен двойник, завърнал се за възмездие от най-мрачните дебри на космоса, от дълбините на самия живот. Романтическият патос е проникнат и от бунта срещу т.нар. „здрав разум“, бездушните норми и вродената жестокост на рационалността и нейните продукти, особено на най-страшния продукт – човека. В този смисъл действителността в книгата е положена в ниското измерение на Блейковия Юризън (Urizen от “your reason“, букв. „твоят разум“, в превода е даден като „Уризен“) – въплъщение на конвенционалния разсъдък и закона. Тук някъде е и пресечната точка с дълбокия, но очевиден фон на гностицизма, върху който се гради атмосферата в романа. Най-общо казано, гностиците вярват, че светът, обитаван от човека, не произлиза от Доброто, нито е сътворен от съвършен и всеблаг Бог. Той е всъщност дело на злонамерено същество с квазибожествени способности. Властелинът на този свят господства чрез закон, обезпечен от илюзии и непостижимост на истината. Вселената е резултат на грандиозна космическа катастрофа, злокачествена отломка от първозданното единство. Ако злото е създало света, не трябва ли доброто да го унищожи, пита главната героиня Душейко, докато води читателя в свят, изпълнен със Създания, Същества, Животни и Мистерии. Разказът й е изпълнен от думи, написани с главна буква, в алегоричния маниер, присъщ на поетиката на Блейк. Не след дълго читателят, дори да е първоначално подразнен от този маниер, започва да мисли в главни букви, в образи-шифри и лично-интимни алегории. Героите на Токарчук бродят сякаш с фенер в ръка из най-мрачната от реалностите – грозен тумор в лоното на Природата. Впрочем цялата митология на Блейк е оживена от подобна гностическа чувствителност.
Под похлупака на задушния и омразен „здрав“ разум (а всъщност болен, обезкървен по рождение) се завихря гняв и безумство. Около тази ос се движи и разказът на полската писателка, за да разкрие в блестящо пано от полусенки и здрач един гностически роман за космическата катастрофа, злото и истините, които не искаме да видим. Още с първите редове е въведена ниската реалност на свят, въдворяващ мрак и враждебност. Хипнотичният рисунък е изцяло в нюансите на гностическата и неоплатоническата образност – картина от нощ, полусенки и светлина. Радикална чуждост и най-топла интимност съжителстват и се взаимопроникват тук. И все пак човекът е изгнаник, захвърлен на дъното на космоса, бездомник в битието. Като своеобразен онтологически подземник, той рови калта и плете паяжини от самоизмами и престъпления. Светът не е създаден за Човека, пише Токарчук, и природата постоянно ни го напомня.
Добре дошли в Пласковиж, магичен и в същото време зловещ свят, разположен някъде между „Фарго“ и „Туин Пийкс“, далеч в полската зима. Източноевропейската, провинциална аура на това място подсилва усещането за изоставеност и безнадеждност. Главната героиня Душейко, която именува нещата, хората и животните с имена, измислени от нея самата, така че да отговарят на техните същности, кръщава едно от близките села Трансилвания „заради настроението, което цари в него“. Тук зимата, снегът и мракът са дълбоки, а облаците тежат, „небето виси над нас тъмно и ниско като зацапан екран… Затова имаме и къщите си – да ни пазят от това небе, иначе би проникнало в самата ни същност, в лоното ни, където като малко стъклено топче е Душата ни“. В тази атмосфера героите мъждукат подобно на блуждаещи фотони, искрици от изгубената Светлина – „Сега я виждаме през стъкло, в криво огледало, но един ден ще се изправим лице в лице срещу нея. А тя ще ни обгърне, защото е наша майка, тази Светлина, и от нея сме се взели“. Обсесията на Душейко по астрологията подчертава допълнително чувството за съдбовност и загадъчност на всичко, но също прави възможнo усещането за стоическа свобода, мъдрото и спасително приемане на неизбежното.
Контрастът се удвоява и от противопоставянето на два типа образи – от една страна, Сърните с неонови очи, Прилепите, Астрологията, Уилям Блейк, Сатурн, а от друга – провинциалните фигури на Председателя, Коменданта, местния новобогаташ Внентшак. Космически симфонии и лъх на водка и мазнина. Омагьосаната сякаш гора и по кафкиански замъчните персонажи на локалните велможи и ловците. Тъкмо тук, в тази междина, в безкрайната зона на Здрача, се открива водещият мотив на романа. Това е разказ за баналността на злото, колкото очевидно, толкова и незабележимо, всекидневно. При това става дума за най-баналното, най-нормализираното зло, втъкано в самата същност на цивилизацията, в основата на всичко прието и установено. Има нещо много гнило, много черно в този свят, където Съществата, Животните и Дърветата са по-чисти, по-невинни и небесни от Човека, в чието сърце нещо се разлага, като че ли цялата Вселена потъва и гасне там.

Олга Токарчук, „Карай плуга си през костите на мъртвите“, превод от полски Силвия Борисова, изд. ICU, 2020.

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img