„Късна смърт“ и Иван-Станковите несъединени самотни върхове на любовта във времето

Популярни статии

 Антония Апостолова

бр. 24/2022

Писах този скромен отзив в момент, в който ме застигна вестта за непрежалимата загуба на Нери Терзиева. Когато и да ни напуснат, човешки колоси като нея винаги ще са живели недостатъчно. Но колко (да) трае достатъчният живот – и всеки един живот ли? Библейските 140 години, които достигат Богдан Чизмаров и Аристотел Теодоров – героите на Иван Станков в новия му роман „Късна смърт“, излишно и изморително много ли са, или незадоволително, пренебрежимо малко? Ако човекът е само във времето, но самата смърт не е отвъд, а е част от голямото време, то тогава тя няма да е негово отрицание – просто ще е недостижимо по-дълга отсечка от тази на живота. Нима именно това няма предвид Деляна Новакова, третият протагонист в тази забележителна книга, когато казва на Аристотел с непосилна утеха, с дръзка надежда: „Времето, през което ще бъдем заедно, ще бъде много по-дълго от онова, в което не бяхме“.

 

Да, времето (една от големите теми на Иван-Станковата проза не само в тази, но и във всичките му книги, за която могат да се напишат цели монографии, и то с противоречиво-помиряващи се тези) се мери през случващото ни се в него и вероятно поради това притежава „гъстота“. Кое допринася повече за нея? Мащабните исторически събития, в които Богдан има осъзната, дори направляваща ги роля като „втория“, „сянката“, както и близък достъп до първите, които остават в летописите – докато Аристотел е само една от безименните души в периферията им? Или постъпателното ситно окопаване на отредената ни леха пръст и онези ежедневности, които почти не вълнуват Богдан, но изпълват живота на Аристотел? Човекът и времето: кой с кого си играе, кой през кого преминава, кой по кого се „катери“ – тези въпроси се надигат в целия роман. Дързост, сравнима с изяждането на райската ябълка, ли е да твърдиш като една от героините: „Аз хванах времето. Премерих го. То беше вече мое“? И може би едно от наказанията за тази самонадеяност засяга именно паметта – ако времето е „много неща за помнене“, то същевременно е и гумата, която минава и ги изтрива, предизвиквайки способността ни да ги задържим на единственото възможно място – в ума си.

В Иван-Станковата космогония времето обаче – и съответно паметта – се измерва не толкова в неща, а най-вече в хора. Освен тях като че ли няма нищо друго. Дори една цяла огромна война е нищо повече от „сума от времената на участниците в нея“. Многолетният Аристотел съзнава: „Когато навремето натрупа живот, насъбраха се много неща за помнене и започна да ги пакетира в десетилетия. Подредени, десетилетията имаха свои собствени портрети в албума на паметта му и те много наподобяваха конкретни човешки лица. Всъщност такива си бяха. Времето се бе превърнало в хора. Всичките мъртви до един, те говореха, движеха се и живееха само в него. Благодарение на него. Все едно бе бог и решаваше дали да им отреди безсмъртие“.

Това са хора, с които делим крайъгълните камъни на битието. Хора, които той е живял „реално и дълбоко, както се изживяват любовта и смъртта“ (тези две думи почти винаги присъстват една до друга при Станков). И тъкмо защото „любовта не понася думата време“, парадоксално тя притежава най-голямата потентност да го осмисля. И отново парадоксално, е най-близка до безвремието: „Където има любов, винаги е днес“. Безвремието според разбирането на Аристотел е в отказа от глаголите: „Това е безвремието – да говориш за оран, вместо да ореш, да ти се привиждат жени, вместо да ги любиш“. (Нима в този смисъл писането не е занимание по безвремие?)

Иван Станков оставя своя любовен триъгълник неосъществен, несвързан, с липсващи страни. Може би нещо като съзвездие от три трептящо-блуждаещи точки, между които от време на време протича електричество. При тази конструкция има ли какво да рухне? Деляна Новакова е като Маркесовата Фермина Даса с двама различни Флорентино Арисовци (впрочем именно Арис викат на Аристотел!). Нейното присъствие в живота на двамата протагонисти е насъщно и неоспоримо, макар и привидно въздушно, ефимерно, епизодично (романът е редуване на глави за двамата мъже, на нея не е отреден отделен разказ). В тази стогодишна самота досега до плътта ѝ отваря единият герой, а другият го затваря. Но този досег не е равносилен на консумация. Сякаш между тялото, с което се раждаме и с което си отиваме, има само „наметнато с дрехи сияние“. Кое ли е по-вярно да кажем: че любовта на двамата герои към жената оразмерява времето им, или че несъществеността на тази любов осигурява безвремието им?

Не, твърде много има да се разсъждава за времето в романа – невъзможно е да се направи тук. Това винаги е „проблем“ с Иван-Станковите книги, които работят с възможно най-мащабните човешки теми, с граничното: смъртта, любовта, властта, смисълът, самотата, вярата, загубата, спасението… Смъртта обаче е негов главен герой навсякъде. Опровергавайки, а може би всъщност перифразирайки казани другаде думи на писателя, бих твърдяла, че мъжете се страхуват много повече от смъртта и затова се опитват много повече да надиграят живота, докато жените разбират много повече смъртта именно защото са много по-близо до най-важните преживявания, свързани с него. Смъртта в „Късна смърт“ присъства разстелена на фронтовите полета на световните войни, многолюдна, шарена и повсеместна, но и в черно-бялата трагедия на това да загубиш дете, една от най-силните сюжетни нишки в романа.

 

На премиерата в София стана дума за това дали този роман ще „изпитва“ читателите си. Струва ми се, че и да, и не. Следвайки сякаш телескопичния ефект на паметта у склеротичните, в книгата има много следосвобожденска история, по-малко – от времето на комунистическия режим и почти никаква от сегашното. Пък и за тях вече достатъчно сме чели. Но въпреки твърдението, че историята в романа е само „декорация“, тя е важна и изисква вниманието ни. Няма как да е иначе – писаната история съдържа неписаните малки разкази, предопределя контекста, в който те съществуват по един или друг начин. Вярно с анонса, героите „се провират през войни, бунтове, преврати“, а важните фигури на епохата ту се появяват с истинските си имена, ту с измислени прозвища, но не е нужно да ги разгадаваме с помощта на Гугъл – посланията са много над конкретиката. На страниците срещаме онзи декор от царе и генерали, комунисти, военни и много писатели (Йовков, Талев, Далчев, Радичков, Динков, Елин Пелин, Яворов). Но може би е така, както Богдан си мисли: че ако сам измисля възможната биография на непознатия минувач, така и самият той е живият декор за другия – и когато този друг го отмине, той, Богдан Чизмаров, ще изчезне, ще спре да съществува.

Много са разликите между двамата протагонисти. Иван Станков признава, че е искал да сблъска двамата си герои, да ги превърне в нещо като теза и антитеза, но се е „провалил“, защото „не умее злодеите и конфликтите“. Да, провалил се е, и това е прекрасно. Богдан и Аристотел не само не влизат в сюжетен конфликт, но дори в редките случаи, в които бегло се досягат, по-скоро си помагат. Противопоставянето в положителен и отрицателен полюс не се е състояло, поне не и докрай, защото Иван Станков е „безпомощен човеколюбец“ и неговият човек всякога излиза ту мрак със светлина, ту светлина с мрак, но спасението и проумяването му са винаги възможни, ако не и неизбежни, самотата му стои аскетично-богослужебна, грешките и странностите, „извращенията“ дори (като това у Богдан, което няма да разкривам тук), са чисти и непримесени.

Иначе да. Да, светът на Богдан е по мъжки пресметлив и несантиментален, на Аристотел – по женски мек; Богдан смята себе си за „голям от малък“, Аристотел вярва, че човек е дете, докато умре; Богдан е във висшите военни ешелони като майор, Аристотел е обикновен редник на фронта; Богдан e човек на властта и оръжието, Аристотел – на книгите; за Богдан човекът е затворен между кориците на папките и досиетата, за Аристотел той живее между тези на литературата; за Богдан знанието е инструмент за надмощие и контрол, за Аристотел – начин да се доближиш до Бога; Богдан избира да е невидим до силните на деня, защото именно в сянката е властта, а Аристотел е такъв по силата на смирението; Богдан гледа на хората като сълзливци и слабаци, обединени от страха, еднакви въпреки различията си, и ги картотекира и категоризира, докато за Аристотел „човека няма никога да обясниш, защото човекът няма край“ и всеки трябва да се чете като евангелие, в края на което „и на най-големия разбойник му се даваше шанс не просто да се спаси, а да възкръсне“; за Богдан животът е сражение, за Аристотел – приемане; за Богдан човекът е мърморан, за Аристотел той съществува, за да има кой да се радва на живота; за Богдан човекът е еднодневка и винаги сам, за Аристотел той отива на среща с всички любими в смъртта…

Много са различията между двамата герои, но не, не, слава богу не се е получило да ги отлъчи един от друг Иван Станков – те остават просто два образа на една обща човешкост. И ние докрай не знаем кого да „изберем“, на кого да съ-чувстваме, кого да жалим. Запомняме само, че „страдащият човек свети отвътре“. И че неслучайно и двамата носят името на някой, дарен от Бога. И понеже Иван Станков каза, че Бог е във второ лице единствено число, аз избрах да го разбера малко по-иначе: Бог е другият, онзи пред нас, онзи, когото обичаме.

Голяма е тази книга. И на своите 240 страници носи тежест по-голяма и от цялата трилогия на Владимир Зарев. Написана е с красивия език на Иван Станков, писател, който вярва, че пишещият е най-вече в своите изречения. Определям езика му като чувствено-болезнен, светещ като негатив, тежък със свой собствен смисъл. Опровергавайки познатото „човекът е красиво изречение, написано с много правописни грешки“, Богдан казва, че човекът е само един препинателен знак, различен в различните му възрасти, но в крайна сметка остава само тирето между годините на раждането и смъртта. Романът завършва с многоточие. Но около него, около всички нас, остава осмицата на безкрая, която смокът Едем от градината на дядото на Аристотел оформя около краката на стареца…

Иван Станков, „Късна смърт“, ИК „Хермес“, 2022

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img