Цивилизована ли е цивилизацията? 

Популярни статии

бр. 10/2024

Елвира Николова

 

„Обсадата на Кришнапур“, втората книга от „Имперската трилогия“ на Дж. Г. Фарел, е сурова, неприлична и злорада. Нейната острота прозвънтява в особената, евфемистична тоналност на безжалостната сатира, поразяваща със своята бодлива, но безкрайно сладостна духовитост. Макар и писана през 1973 г., тя би се харесала на хората с изострена чувствителност към трагикомичното, откликващи на неизбежния провал и разпад на обществото и цивилизацията, дефинирана като норма, ред и закони, подобно на декадентите от края на 19. век.  С други думи, със сърдечност, замрежена под измамно съчувствие, проникнато от сардоничното убеждение, че краят е близо, а общностните догматични утвърждавания в същността си представляват единствено смешен фалш, лицемерен триумф на едно грандиозно безсмислие. Защото идеите – плодните семена на прогреса, облагородяването и одържавяването, произхождат не от друго, а от посредствената утроба на човечеството, което е преди всичко физиологично, тленно, твърде самоуверено и крайно самомнително.

Романът е замислен около реалните събития по време на Индийското въстание от 1857-58 г. срещу Източноиндийската компания, избухнало в близост до Делхи, а оттам и в други точки на Индия. Въстанието е известно още като Сипайския метеж, Голямото въстание и Първата война за независимост. Сипаите са професионални пехотинци от армията на Моголската империя, чийто заник е именно през 1858 г. Но сипаи са били зачислявани и в европейските армии в Индия – както във френската, така и в тази на Британската империя.

Тук именно е заключена проблематичността на разказа – любимата на Фарел тема за чупливостта на всевластния левиатан, за монументалното поражение на самонастанилата се, самопровъзгласила се за суверен и гуверньор колониална империя, опитваща се да си присвои господство над чужди нации и територии. Подобно на „Вълнения“, първата книга от трилогията (прев. Владимир Молев, изд. „Кръг“, 2022), в „Обсадата на Кришнапур“ (измислен град в Северна Индия) става дума за поетапното телесно и концептуално разпадане на една монолитна символна архитектурна цялост, както и на хората, които я обитават. В първия случай това е хотел „Маджестик“, във втория – резиденцията на Компанията заедно с окръжаващите я сгради. Но в „Обсадата“ символите се разрояват до безкрайност. Те са толкова много и така заплашителни в своята калейдоскопичност, подробността на алюзиите е главозамайваща, а в демоничните си игри с драмата авторът, колкото и трудно да е за вярване, несъмнено надминава постигнатото във „Вълнения“.

Резиденцията е средището на цивилизацията сред царството на неверниците и диваците и както се полага, е задръстена с безброй материални и нематериални нейни проявления и не всички са особено смислени, защото през 1857 г. множество заблуждения все още обитават имперското пространство във викторианските глави на британските поданици. От друга страна, помещенията на зданието, съградено най-изкусно и внимателно, очертават плътно пространство на висока култура, напредък и окциденталност с наличието си на произведения на изкуството и занаятите както от времето на Ancien régime, така и от Световното изложение в Кристалния дворец в Лондон (1851). Но от средата на романа насетне Фарел започва да ги разнищва, да отнема от висотата им и да ги третира като обикновени предмети, лишени от всякаква прагматичност в критичната ситуация на физическо оцеляване по време на нападение и заплаха от смърт. Те не са в състояние да опазят ненакърнен ореола си нито от атаките на външните сипайски врагове, нито от вътрешните турбулентни разкъсвания на самите си създатели – европейците. За съжаление, оказва се, блясъкът на мебелите и твърдата, лъскава като диамант броня на добродетелите на Стария свят не са достатъчни да послужат за неуязвимо градиво на могъществото и надмощието на цивилизацията. Но нима деликатният дух на образования човек не е проникнал изцяло в нейните вдъхновени основи? Защо при това положение той да не оплоди и невежите си васали по същия благотворен начин?

Конфликтът в романа е впримчен в два угнетителни въпроса: дали цивилизацията има реализация в една по-примитивна земя, от една страна, и доколко тази цивилизация е цивилизована всъщност, от друга. Ще намери ли прогресът благодатна твърдина сред масата от местните диваци и доколко облагородяването като висша цел оправдава насилственото си налагане върху тях? А дали – и тук гледната точка заема изцяло интроспективен ракурс, чиито координати Фарел конституира великолепно –  цивилизованите ще оцелеят след сблъсъка със самите себе си? Това постепенно, настойчиво и лукаво настъпление срещу „западността“, макар и проницателно и остроумно, е разтревожващо. Изглежда така, сякаш смисълът на всичко е поставен под неуморната нихилистична атака на някой злокобен антихрист. Обществото често е прицел на авторовата ирония, присмех или пренебрежение, но никога масивното и изобилно тяло на Империята, като идеен принцип, носещ консервативния кръстоносен отпечатък на извечността, не е било тълкувано толкова темпераментно и от подобен ъгъл на съмнение. Но тези писателски крайности, разцъфнали в кулминацията на истинска ерес, са съвсем естествени, непринудени и по форма са запазили изцяло една бохемска, приятна и свежа художественост, една лека и облагородяваща романност, която неизменно увенчава финалния облик на всяка добра творба от едноименния жанр.

Антагонизмът в книгата се заражда от характерната за британците предубедена рефлексия за себе си като за по-висша нация и раса. Едновременно с това обаче действителните културни и материални предимства и богатства на европейската цивилизация, утвърдени като най-висши духовни скъпоценности още от Античността насетне, оказват силна етична съпротива срещу рушителните посегателства на външните сили. Което не пречи на Фарел безнравствено и систематично да ги обезсмисля и рудиментаризира. Но въпреки неговите усилия част от актьорите в тази катастрофична пиеса устояват на създателя си и макар и унизени, до последните си сили защитават онова, в което вярват.

Както във „Вълнения“, така и в този роман Фарел работи с острите гризвания на фарса, за да постигне пълна и недвусмислена сериозност на повествованието. Той застрашава митологизирания облик на една от най-могъщите империи, като показва крехкостта и уязвимостта ѝ, атакувайки поданиците ѝ чрез техните личностни недостатъци и заблуждения. Империята е поставена извън ядрото си и по принудата на географската отдалеченост недвусмислено се слива с представителите си в далечния индийски субконтинент. Същевременно обаче, за да се уплътни посланието, в контрапункт на техните интелектуални или нравствени липси е утвърдено значението на храбростта, целеустремеността и неотстъпчивостта. Но тези последните са все дребни индивидуални достойнства, които често трудно изкристализират сред лепилото на незнанието или заслепението и които някак несръчно и самоцелно противодействат на общата неспособност на Империята да бъде истински епитом на онова, в което се е себевъздигнала. По ирония на съдбата именно тя е тази, която едва не изяжда децата си.

Но конфликтите и разломите в романа далеч не се ограничават с този. Множество собствени илюзии се оказват разрушени (въжделения, бранени цял живот). Други герои претърпяват нравствено пречистване (принудително преминаване от непрактични стремежи към прагматични умения). Някои стават жертва на собственото си твърдоглавие и тесногръдие и падат покосени от убежденията си (оказали се, разбира се, парадоксално неверни). Трети променят положението си въпреки наложените им от обществото обструкции (макар и оцелели от битката в унизителен и окаян вид). Големите публични въпроси за религията и науката също са обект на конфронтации и полемики, поляризирани  от високомерната радикалност на егото и фанатизма. Освен всеобщо крушение на всевъзможни орнаментирани аксиоми, по-безвкусни от арогантните спекулации на някой невеж пророк, в книгата има и отместване в силовата динамика на отношенията между обитателите на резиденцията, което обезсмисля всички доскорошни правила и традиции.

Жанрът на трилогията е постколониална литература, но Фарел винаги обръща особено внимание на вътрешния живот на героите си, които, освен с външните обстоятелства (винаги пищно и крайно) и с останалите (често дребнаво и ad hominem), влизат в сблъсък и със себе си. Изненадващо, но бунтовните сипаи представляват аморфна маса, една безлика, но многочислена тълпа, която дебне извън стените на резиденцията и която няма нито имена, нито идентичност. Сблъсъкът на цивилизациите е изцяло заключен във вътрешността ѝ, в интимните преживявания, съждения и отклик на личностите, които я населяват. В крайна сметка войната е между самите тях, единомислещите, парадигмите на ултимативната истина, методично утвърждавана във вековете на интелектуален и естетичен (над)национален възход.

Посоките, в които се развиват действащите лица, постепенно се усложняват, докато не се постигне литературна наситеност чрез психологично детайлизиране. Фарел е в пълен контрол на своите герои, подлага ги на големи изпитания, в които ги принуждава да достигат до големи низини, но и до високи върхове според собствените им способности, подозирани или не. Те по традиция са, разбира се, амбивалентни – имат благородните си черти, но същевременно са и твърде посредствени, елементарни и порочни или слаби по свой начин. Съвсем естествено и непринудено различните полюси съжителстват в една личност: поетичната прозорливост – с наивността, голямата ученост – с невероятната глупост, силният характер – с дребнавите желания. Броят на участниците в романа е голям, подробностите около тях – също, но  тази пищност на сюжета не тежнее; не е нито самоцелна, нито излишна. Метафори, символи и простор на фантазията създават ярки, запомнящи се образи от различни социални прослойки – наместниците на управлението, заможните, съпругите, военните, духовниците, лекарите. Богатството от случки, опит, биографии и стремежи създава съвършения разказ, който се движи върху любимата граница на всеки литературен хедонист – тази между смешното и трагичното. Особеното е, че преминаването между двете крайности става мигновено, понякога в рамките на едно изречение и именно тази светкавичност прави стила на Фарел изненадващ и забележителен. Историческата фикция е тъкмо такава: започва своя път от внимателно проучени реални отправни точки, върви в една определена посока, набелязана от автора (чието „послание“ в случая дори обхваща три романа), притежава изобилие от реалистични и непресторено изглеждащи, но форсмажорни по своята художествена пластичност обстоятелства и личности. При всичката дефинитивност на проблематиката на „Обсадата на Кришнапур“ трудно е да се заяви с пълна убеденост дали става дума за комедия, или за трагедия. Тази несигурност носи заряд, който поставя читателя в положение, изобилно от впечатления, емоции и в последна сметка, удовлетворение. Дори го излага на риск, при който нетърпението може мъничко да отнеме от удоволствието от четенето – нежелан, но несъмнено съблазнителен парадокс, вътрешно присъщ белег на качествения роман.

„Обсадата на Кришнапур“, спечелила „Букър“ през 1973 г., излиза на български език благодарение на изд. „Кръг“ (2023) в изкусния превод на Владимир Молев. Абсурдността на случващото се, разнопосочността на детайлите, мелодичният, почти поетичен синхрон между смешното и зловещото, изобилието на историчността, проникнато от находчивата умозрителна прецизност, която черпи своите сили от литературното безстрашие на Фарел, – всички тези мащабни капризи, които в действителност представляват едно от най-ключовите качества на оригиналността на този писател, оформят многоликата пищност на романа и утвърждават мястото на трилогията в редиците на най-добрите англоезични книги на 20. век.

 

Дж. Г. Фарел, „Обсадата на Кришнапур“, прев. Владимир Молев, изд.  „Кръг“, 2023

Предишна статия
Следваща статия

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img