РУБРИКА

Приписки

Между редовете на Здрача

Тодор П. Тодоров бр. 27/2021 Обичайна практика е литературната критика да заскобява текстовете в определен жанр, да ги мери и оценява според достойнствата на рода. Често...

Те – малките, добрите, ненаситните

Ина Иванова бр. 27/2021 Сборникът с разкази „Момичето, което предсказваше миналото“ излезе след трийсетгодишното мълчание на Красимир Димовски. Срок колкото дълъг, толкова и незначителен, ако става...

Борис Христов събирач на памет в антология „Сборник за народни умотворения: научен и книжовен дял“

Ваня Тодорова бр. 16/2021 Историята на човечеството е и тази на книгите, които са забравени, непотърсени... Големият поет Борис Христов е с интуиция да върне българското...

Паметовите и научните смисли на „Антични реминисценции във възрожденската книжнина“

Юлия Николова бр. 10/2021 Първите книги на авторите, особено с научноизследователски профил, са не само старт в съответната област, но и емоционален еквивалент на сбъдваното. Резултат...

Сборникът „Идва събота“ – няколкото живота на Лусия Бърлин, или за болката, която си струва

Антония Апостолова бр. 9/2021 За своите шейсет и осем години на земята Лусия Бърлин успява да изживее няколко живота. Родена е в Аляска, живее в куп...

Най-нови статии