РУБРИКА

Път през джунглата

Кайрос като възможност за един съвременен теоретичен симулакрум

Борис Илиев бр. 16/2021   „Литературен вестник“ от 90-те години насам е пространство, в което трудно оцеляват едноизмерни явления и дефиниции. Книгата, която възнамерявам да коментирам –...

Най-нови статии