РУБРИКА

Съобщения

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА СЪВРЕМЕННА УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА 2021

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Унгарският културен институт и специалност „Унгарска филология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“ обявяват конкурс за превод на съвременна...

Най-нови статии