ЕТИКЕТ

антология

Символизмът между канона на превода и канона на националната литература

бр. 23/2021 В края на миналата година на френски бе публикувана „Скитащи души“, антология на българските поети символисти, съставена и преведена от Красимир Кавалджиев. В...

Най-нови статии