ЕТИКЕТ

библиотека „Родина“ Слава Драганова

Библиотеката на бъдещето трябва да ти дава свобода да избираш

Разговор със Слава Драганова, директор на библиотека „Родина“ Бр. 27/2020   Снимка: Фалко Фоллерт Последните няколко месеца бяха изпитание за всички културни и образователни институции, които бяха принудени...

Най-нови статии