ЕТИКЕТ

Владимир Попов

Владимир Попов на 80

бр. 21/2022 80-годишнината на Владимир Попов е повод да преговорим лаконичните био-библиографски данни за него. Той е роден на 25 май 1942 г. в Русе....

Приятелски за духом сродния поет

Иван Цанев бр. 21/2022 В навечерието на 1959 година десетокласникът от русенската гимназия „Баба Тонка“ Владимир Попов подари на мен, единайсетокласника от същата гимназия, книгата „В...

Владимир Попов

Антоанета Алипиева бр. 22/2022 С Владо Попов се запознах в началото на 90-те години от миналия век, в редакцията на „Литературен форум“, откъдето и тръгнах, дай...

Автобиографизъм в поемите на Владимир Попов

Михаил Неделчев бр. 21/2022 Цялата поезия на Владимир Попов е пронизана от автобиографическите мотиви, преизпълнена е със сюжетите от семейното битие, от тази трепетна бащино-синовна щастливо-тревожна...

Поетът хуманист Владимир Попов

Руси Русев бр. 21/2022 Лирическото слово на Владимир Попов е отчетливо ориентирано  по ценностната скала на съпричастността, любовта, грижата и милостта към човека, който е основен...

Най-нови статии