ЕТИКЕТ

„Да кажеш почти същото. Опити в полето на превода“

Хилядата лица на превода

Йордан Ефтимов бр. 14/2021 Умберто Еко е автор, стар познайник и любимец на българския читател на хуманитаристика. Може да се каже дори че е сред авторите,...

Най-нови статии