ЕТИКЕТ

Джузепе Менарини

Българите и тяхната историческа съдба през един благосклонен италиански поглед

За книгата на Джузепе Менарини „България и бъдещето на славяните“ бр. 30/2020 Написана през 1892 г., т.е. едва седем години след Съединението, тази неголяма по обем...

Най-нови статии