ЕТИКЕТ

Диана Андреева-Попйорданова

„В културната политика следва да се работи с ускорени темпове“

Разговор с Диана Андреева-Попйорданова, директор на Обсерватория по икономика на културата бр. 17/2021 Госпожо Андреева, с Вас разговаряхме на страниците на „Литературен вестник“ точно преди година,...

Най-нови статии