ЕТИКЕТ

Дубравка Угрешич

За българската рецепция на Дубравка Угрешич

Ина Христова бр. 37/2021 От гледна точка на статистиката за броя на преведените на български език хърватски книги и на отчитането на критерии като познатост и...

Романът като литературен „шев“ – „Щефица Цвек в челюстите на живота“

Елена Дараданова бр. 37/2021 Въпреки че Дубравка Угрешич е един от най-превежданите хърватски автори у нас, българската читателска публика има възможността да се запознае с нейния...

Интересувам се от момента, в който живея, той най-силно ме наранява, вълнува и натъжава

бр. 35/2019 Разговор с писателката Дубравка Угрешич Госпожо Угрешич, в София сте, за да получите званието „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет. Носителка сте на много...

Най-нови статии