ЕТИКЕТ

Дубравка Угрешич

Интересувам се от момента, в който живея, той най-силно ме наранява, вълнува и натъжава

бр. 35/2019 Разговор с писателката Дубравка Угрешич Госпожо Угрешич, в София сте, за да получите званието „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет. Носителка сте на много...

Най-нови статии