ЕТИКЕТ

Итало Калвино

Итало Калвино – на показ

Кармине ди Биазе бр. 12/2014   За Итало Калвино устната реч е твърде неточна. Когато се налага да говори, накъсва говоренето си с паузи, а когато дава...

Най-нови статии