ЕТИКЕТ

Йозеф Рот

СТАНОВИЩЕ на Съюза на преводачите в България (СПБ)

  Във връзка с публикуваната в „Литературен вестник“ (бр. 11/22– 28.03.2017) статия на проф. Ана Димова „(Не)познатият Йозеф Рот – превод или препис“ Комисията по...

(Не)познатият Йозеф Рот – превод или препис

бр. 11/2017 Ана Димова На фона на пъстрия и не винаги обозрим пейзаж от преводна немскоезична литература отрадно впечатление правят преводите на Владко Мурдаров. Може само...

Най-нови статии