ЕТИКЕТ

книгите на Литературен вестник

Книгите на „Литературен вестник“

„Книга за Малина. Спомени и посвещения, отзиви и преклонения“, съст. Иван Цанев, изд. „Жанет 45“, Пловдив, „Стигмати“, С., 2022, 168 с., 16 лв. Книга,...

Книгите на ЛВ

бр. 45/2021 Захари Карабашлиев, „Опашката“, изд. „Сиела“, 2021, 396 с., 23,90 лв. Ето как е възможен политическият роман в съвременната българска литература – действена фабула, визионерски...

Най-нови статии