ЕТИКЕТ

Матийо Гале

„Поезията и религията трябва да останат тъмни“

Интервю с Маргьорит Юрсенар бр.39/2020 Матийо Гале: Малко хора знаят, че сте преводачка на Вирджиния Улф, на Хенри Джеймс, на Хортенз Флекснер, на Кавафис, а и...

Най-нови статии