ЕТИКЕТ

Михаил Неделчев

Михаил Неделчев: „Значителните писатели обикновено изграждат няколко литературни личности“

бр. 9/2022 Михаил Неделчев (1942) е литературен историк, почетен професор на Нов български университет. Дългогодишен ръководител на департамент „Нова българистика“. Създател на Литературноисторическата школа „Д-р...

Екзистенциалистки и соцреалистически персонализъм

Михаил Неделчев бр. 18/2021 Тук публикуваме две глави (16-а и 18-а) от общо 22 на студията „Литературният персонализъм“, включена в предстоящия за издаване том 2 от...

Даряващата Федя

Михаил Неделчев бр. 12/2021 Любим жест на Федя е да дарява, да създава радост чрез даряването... Това можеше да бъде прочетена от нея книга, която ѝ...

Какво прави литературата по време на карантина? Вие какво правите?

бр. 15/2020 Питаме български писатели, критици, литератори ЗАХАРИ КАРАБАШЛИЕВ, белетрист и драматург, главен редактор на „Сиела“: Първо – не знам за коя литература ме питате, затова ще...

Отново за поколенията (поетическите) в литературата

Колажен етюд в посоките и на личностното въвлечено литературознание Михаил Неделчев бр. 29/2019 През лятото на 2016 г. един неразгърнал се докрай конфликт около „Литературен вестник“ бе...

Жанровото съвършенство в критиката на Владимир Василев

(Размишления пристрастни и съвсем лични за големия критик) Михаил Неделчев бр. 10/2014 Няма да е честно, ако не кажем още веднага, в началото на нашите размисли за...

Най-нови статии