ЕТИКЕТ

Мохсин Хамид

„Рискуваме да бъдем ръководени от опасни радикални противопоставяния“

бр. 43/2022 Мохсин Хамид говори за нарастващата поляризация в нашите общества Мохсин Хамид Тъй като възприемаме бинарното мислене, характерно за дигиталните технологии, разделението помежду ни става все...

Най-нови статии