ЕТИКЕТ

общество

„Рискуваме да бъдем ръководени от опасни радикални противопоставяния“

бр. 43/2022 Мохсин Хамид говори за нарастващата поляризация в нашите общества Мохсин Хамид Тъй като възприемаме бинарното мислене, характерно за дигиталните технологии, разделението помежду ни става все...

Пандемията е глобална в здравния си аспект, но нито като времетраене, нито като мащаб, нито като следствия ще е силата, която ще разтърси из...

Разговор с Боряна Димитрова бр. 13/2021 Вярвате ли, че нашият „свят от вчера” (по заглавието на мемоарите на Стефан Цвайг) наистина си отиде? Няма ли все...

Най-нови статии