ЕТИКЕТ

Октавио Пас

Аналогия и ирония*

 Октавио Пас бр. 5/2022 Романтизмът е литературно движение, но също така морал, еротика и политика. Макар и не точно религия, той е повече от естетика и...

Мостове и пропасти*

Октавио Пас бр. 6/2020 Да се намери език отвъд всички останали езици е едно от възможните решения на противопоставянето между единство и множественост, което не престава...

Най-нови статии