ЕТИКЕТ

„Прекъсването на Самсара“

Да бъдеш милостив към другите значи да си милостив към себе си

Анна-Мария Георгиева бр. 2/2022 Чета български автори бавно и полека и най-често ако са обилно полети с препоръки. Поради много причини със сборника с разкази на...

Разкриването на човешкото

Джорджа Спадони бр. 45/2021 Името на Елена Алексиева няма нужда от представяне на читателите в България. Известна авторка на голям брой стихосбирки, пиеси и романи, българската...

Най-нови статии