ЕТИКЕТ

реч на омразата

Речта на омразата като форма на насилие и фактор за насилие

Лекция в общоуниверситетския семинар на НБУ „Права на човека“ Маргарита Илиева бр. 41/2016 Темата за Речта на омразата като форма на насилие и фактор за насилие не...

Най-нови статии