ЕТИКЕТ

Роберт Цанев

Лъкът на Одисей, или за Дървопластиките на Роберт Цанев

Йордан Ефтимов бр. 5/2013 Първото споменаване на голям майстор на дървопластиката в европейската словесност е и в един от най-древните й паметници – „Одисея“. Там Одисей...

Най-нови статии