ЕТИКЕТ

Русана Бърдарска

„Опитът“ на Русана Бърдарска

– за тръстиките в този люлян от космически ветрове свят Човешката ми неспособност да си представя някои неща, въпреки богатото ми "писателско" въображение, е един...

Най-нови статии