ЕТИКЕТ

Светлана Събева

„Връхлетени от Covid – ще се окажем и аналитици, и анализирани в една клиника без стени“

Разговор със Светлана Събева по повод новото списание „Хетеродоксия“ бр.04/2021 Едно от ценните събития, които се случиха в хуманитарното пространство въпреки кризата и извънредните обстоятелства, наложени...

Най-нови статии