ЕТИКЕТ

Цюрауските афоризми

Наблюдения върху греха, страданието, надеждата и истинския път (Цюрауските афоризми)

бр.9/2018 Франц Кафка Точно един век ни дели от написването на Цюрауските афоризми на Франц Кафка. 109-те фрагмента са създадени между септември 1917 и април 1918...

Най-нови статии