ЕТИКЕТ

Якуб Микулецки

Сложната картина на литературната алтернатива

Разговор с литературния историк и българист Якуб Микулецки бр. 1/2022 Якуб Микулецки е българист и славист, работи в Славянския институт на Чешката академия на науките в...

Най-нови статии