Екип

Амелия Личева

Главен редактор

Амелия Личева е поетеса и литературен критик, редактор в ЛВ от 1995 г. Професор по теория на литературата в Софийския университет. Автор е на теоретичните книги „Истории на гласа” (2002), „Теория на литературата” (в съавторство, 2005), „Гласове и идентичности в българската поезия” (2007), „Политики на днешното” (2010), „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини“ (в съавторство, 2012), „Литература. Бинокъл. Микроскоп“ (2013), „Световен ли е „Нобел“?“ (2019), както и на стихосбирките „Око, втренчено в ухо” (1992), „Втората Вавилонска библиотека” (1997), „Азбуки” (2002), „Моите Европи” (2007) и „Трябва да се види“ (2013), „Зверски кротка“ (2017). Носител на Почетен знак на Столична община, на Рицар на книгата на Асоциация „Българска книга“, на „Христо Г. Данов“, както и на Националната литературна награда „Биньо Иванов“ за принос в развитието на българския поетически синтаксис за „Зверски кротка“ (2017).

Пламен Дойнов

Редактор

Пламен Дойнов е редактор в „Литературен вестник“ от 1993 г. Поет, драматург и литературовед. Професор по история и теория на литературата, академично и творческо писане в Нов български университет. Автор на 10 книги с поезия, на 4 поставени пиеси и на 14 тома с литературна история и критика. Негови авторски книги са издадени във Франция, Унгария и Полша, а отделни текстове – на всички европейски езици. За поезията си два пъти е носител на наградите „Иван Николов“ (2004 и 2012) и „Николай Кънчев“ (2012 и 2016), за драматургията си – на наградите „Иван Радоев“ и „Аскеер“, за критиката и изследванията си – на „Христо Г. Данов“, „Иван Радославов и Иван Мешеков“ и „Иван Динков“.

Ани Бурова

Редактор

Ани Бурова е редактор в „Литературен вестник“ от 2006 г. Литературен историк и критик. Доцент в Катедрата по славянски литератури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор на над сто и петдесет научни публикации у нас и в чужбина, както и на книгата „Литературата и фрагментаризираният свят. Щрихи към типологическия прочит на посттоталитарните литератури“ (2014). Участвала е в съставянето на редица научни и художествени книги, сред които и издания, представящи съвременната българска литература в превод като публикуваната на немски антология „Българска проза“ (2005). Специализирала е във Виенския университет като Хердеров стипендиант, в Карловия университет в Прага, в Университета „Коменски“ в Братислава и др.

Камелия Спасова

Редактор

Камелия Спасова е преподавател по антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2009 г. е редакторка и водеща броеве на „Литературен вестник“. Доктор по теория на литературата с научната книга „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012). В периода 2016-2018 е лектор в Кьолнския университет по български език и култура. В момента приключва теоретичната книга „Модерният мимесис” (2021).

Първата й стихосбирка „Парцел N: 17“ ( 2007) излиза с награда от конкурса за поезия „Веселин Ханчев“. Във Вила Валдберта край езерото Щарнберг тя открива достатъчно пуста земя, за да завърши „Кеносис“ (2016) – книга на празнотата. Нейни стихотворения са преведени на английски, немски, руски, гръцки, турски, румънски, сръбски, датски, хърватски и италиански.

Мая Георгиева

Дизайн и предпечат

Мая Георгиева завършва „Графичен дизайн“ в НБУ. Заедно с екипа на списание „Българска медицинска практика“ е наградена със „Златен чадър“ - Mediamixx 2008. Графичен дизайнер на списание „КуклАрт“ от създаването му до днес. Дълги години сътрудничи с вестник „Култура“. Работи с издателствата „Комунитас“, „Факел“ и др. От лятото на 2020 г. е в екипа на "Литературен вестник".

Емануил А. Видински

Редактор

Емануил А. Видински е част от екипа на „Литературен вестник“ от 2019 година. Завършил е 91-ва Немска гимназия в София и специалностите “Славистика“ и „Германистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на четири книги. Съосновател е на хуманитарния семинар “Ъгъл” в СУ „Св. Климент Охридски“ върху творчеството на Чавдар Мутафов, Томас Ман и Достоевски (2003-2004), редактор на музикалната страница в “Литературен вестник” “Музайка” (2005-2006), създател и редактор на поредицата “Световни романи” към ИК “Алтера” (2007-2010). В периода 2008-2012 е редактор в българската редакция на радио „Deutsche Welle“ в Бон, Германия, а между 2013 и 2016 е главен редактор на изд. "Панорама". Преподавател в Академиите по творческо писане „Валери Петров“ и „Заешката дупка“ (2016-2018). Водещ в предаването по радио Христо Ботев „Гласът на времето“ от началото на 2021 година.

Мария Калинова

Редактор

Мария Калинова е редактор в „Литературен вестник“ от 2009 г. Поет, литературен теоретик и историк на Българското възраждане. Преподавател по теория на литературата в Софийския университет. Автор е на книгите с поезия „Окото“ (2004) и „Подножието на вечерята“ (2008), както и на изследванията „Детство и интелектуална история у възрожденските автори“ (2012), „Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата, философията“ (2018, написана в съавторство с Васил Видински и Камелия Спасова), „Екзотопия: за външния контекст на дискурса“ (2020). За поезията си е носител на наградите „Веселин Ханчев“ (2003), „Годишната награда на Академия Liber“ (2009), „Иван Николов“ (2009, награда за млад автор), „Владимир Башев“ (2010). Нейни текстове са превеждани на английски, немски, испански, гръцки и хърватски език.

Камелия Николова

Редактор

Камелия Николова е театровед, театрален критик и изследовател; доктор (1994) и доктор на изкуствознанието (2004). Професор по История на европейския театър и ръководител на специалност „Театрознание и театрален мениджмънт” в НАТФИЗ, професор в Института за изследване на изкуствата, БАН и гост преподавател в НХА и НБУ. Автор е на десет книги, между които "Другото име на модерния театър”, "Експресионистичният театър и езикът на тялото", „Модерната европейска драма в Народния театър”, “История на българския театър” (в колектив), “Българският театър след 1989 и новата британска драма”. Редактор на страница „Сцена” в Литературен вестник, както и в няколко други български и чужди издания за изкуство, култура и театър. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.

Лора Султанова

Коректор

Лора Султанова коригира „Литературен вестник” от 1996 г. Работила е дълги години в Софийския университет „Св. Климент Охридски” във Факултета по славянски филологии. Има коригирани и редактирани десетки книги – проза и поезия, научни монографии, сборници и дисертации по право, богословие, литературознание, езикознание, театрознание, психология, изкуствознание и др., списания и алманаси на НБУ, НАТФИЗ, Съюза на артистите, Съюза на архитектите и др., художествени каталози на СГХГ, НХА, Фондация „Отворени изкуства” и др. Работи за издателствата „Сиела Норма”, „Жанет 45”, изд. на НБУ, УИ „Св. Кл. Охридски”, „Критика и хуманизъм”, Фондация „Наследство на Зографската света обител” и др.

Вирджиния Абаджиева

Коректор

Виржиния Абаджиева – коректор в Литературен вестник от 1996 г. Завършила българска филология в СУ „Кл. Охридски“ и Университет по библиотекознание. Завежда отдел „Краезнание“ към Регионална библиотека – Шумен; редактор в „Балкантон“; Университетска библиотека – София. Има издадени библиографии за Боян Пенев, Стилиян Чилингиров, поредица „Бележити шуменци“, интервюта с български артисти – Кеазим Исинов, Бисера Прахова, Христина Ангелакова, Йълдъз Ибрахимова, Зафер Галибов и др. Като коректор е сътрудничила на ИК „Хр. Ботев“, изд. „Епсилон“, изд. „Нов човек“, изд. „Хомо Футурус“, ИК „Хемус“, изд. „Сиби“, изд. „Стигмати“, в. „Литературен форум“, в. „Демокрация“, Бюлетин Европа – изд. на Бълг. асоциация за изследвания на ЕО(БЕКСА) и др.