Когато писателят е и критик

Популярни статии

Амелия Личева

бр. 40/2021

Големият успех, който има Георги Господинов в сферата на художественото, кара някои литератори да подхождат скептично към чисто литературоведските му занимания. Въпросът обаче е, че и в литературознанието Господинов има свой стил, запазени теми и определено – ярко и нестандартно присъствие. Достатъчно е да припомним книгата му за Никола Вапцаров, която е едно от най-сериозните изследвания за поета и е незаобиколим текст за всички, които оттук нататък ще се занимават с Вапцаров. Не е за подминаване и есеистичната книга на Господинов „Невидимите кризи“, която отваря към ключови за днешното теми като новата скорост на живеене, неделимостта на културата от икономиката и политиката, дефицитите на смисъл, които са зейнали пред ежедневието, и ролята на четенето и книгите както за отделния индивид, така и за обществото като цяло. И питането за връзката между четенето, култивирането на вкус и морала. Изобщо може да се каже, че в годините Георги Господинов въведе много свои теми в родното литературознание, които засягат както отделни автори като Ботев, Яворов, Вапцаров, Георги Марков, така и по-общи въпроси, свързани с канона и конструирането на литературни истории. Не са за подминаване и рецензиите, които Господинов е публикувал за значими книги, както и редакторската му работа с нови, млади автори и по страниците на „Литературен вестник“, и в издателство „Жанет 45“.
Така че появата на „В пукнатините на канона. Провинции. Аероплани. Лексикони“ е съвсем закономерна и продължаваща интересите му и в сферата на литературознанието. Тя обобщава и цялостно очертава вижданията на своя автор за канона и литературната история. В този смисъл се вписва и в по-общите нагласи на българското литературознание, започнали още от 90-те, но простиращи се и до днес, за преосмисляне на канона, за изграждане на алтернативни канони, за преобръщания, подриване, преподреждане. Излишно е да казваме, че тази тенденция е водеща и в световното литературознание – даже още по-силно в момента, когато окастрянето и разширяването на канона вървят ръка за ръка и когато алтернативността понякога е доведена до фикс идея с поривите за политическа хиперкоректност.
Погледнато малко по-широко, културните и постколониалните изследвания са отворени точно към маргиналното и целта им е да трансформират и преобразуват статуквото в негова полза. Така е и с канона. В последните години дебатът за канона предполага преодоляване на европо- и американоцентричността за сметка на литературите на бившите колонии, на т.нар. Трети свят, на малцинствата, на жените и пр. Водещ е патосът за включване и пренаписване, за приобщаване и промяна на образователните и издателските програми в полза на пренебрегваните.
Ако трябва да търсим теоретичните опори, които стоят зад изследването на Господинов, ще ги открием обаче не толкова в споменатите нагласи, колкото в линията Ницще – Фуко с разбирането за взривовостта на историческия процес, за неговата непознаваемост и неспособност да се удържа някакво единно цяло, в проблематичността на самото познание и на познаващия субект. И не че Господинов не познава и другите теории, но той е вгледан най-вече в нишата за маргиналността и фукоянските й измерения.
Тук е мястото да откроя и още една обща тенденция на книгата, а и на теоретичното писане на Господинов като цяло. Зад него стои стабилен корпус от теоретични текстове, но те някак много фино и ненатрапливо се загатват, защото са инкорпорирани в цялото. Използвани са в практиката, с други думи. Нещо, което специално трябва да се подчертае като достойнство, защото е далеч от досадното рефериране, което често срещаме в научните изследвания.
Друга обща черта е интердисциплинарността на книгата. В нея има и социология, и културология, и политика, и история, и философия, всички те обединени в едно писане, което реконструира контексти, отчита влияния и практикува истински „отворено“ четене.
И така, в „В пукнатините на канона“ няма крайности, няма дебатиране на идеята за политическата коректност, книгата не е компаративистична, нещо, което е по-застъпено като тенденция в родното литературознание, опрем ли до проблематиката за канона. Господинов се вълнува от конструирането на малки литературни истории, от фиксирането около непопулярни теми и изобщо – от прилагането – както се спомена – на идеите на Фуко в български контекст. Като интересното е, че той не просто се вглежда в маргинални спрямо канона автори и проблеми, но и изследва маргиналното вътре в самия канон, какъвто е случаят с Ботев и неговото „Ней“. Образцов е анализът на Яворовите „Теменуги“, доколкото е показано как художественото може да се чете през ботаниката и изобщо – през науката. Много ценни са диалозите с Дел’Агата и специфичните ракурси, които Господинов открива в текстовете си, посветени на българския футуризъм и на българските връзки на Маринети. Някак обобщаващо за идеите на автора звучи и текстът му, посветен на подривността по отношение на литературната история на „Литературен вестник“. И най-сетне – изключително важна и приносна е тезата, че за разлика от монументалното и каноничното частните, маргиналните истории са истории на субективния поглед, на личностната позиция. И Господинов доказва това с текстове като „Към една ненаписана история на тъгата в българската литература“ или тези, посветени на разказването на ежедневието през социализма. В тях дневниковото, лексиконното имат подчертано значение и през частното той успява да реконструира картините на социалистическото живеене, говорене и премълчаване. Тук наблюденията на автора са в унисон и с това, което изследователите на новите медии определят като култура на участието, съпреживяването, а не на наблюдението и дистанцията. Значим е и текстът „Невидимата антология“, който пък през визуалната историята на банкнотите удвоява тезата за българския канон като по-скоро мъжки, в който жените само понякога надничат.
Ако трябва накратко да обобщя значимостта на книгата, тя е в посока на разширяването на българския канон, новите прочити на Вапцаров, Георги Марков, на модернизма в лицето на Кирил Кръстев, както и на интерпретирането на теми като детство и социализъм, памет и разказ.
Благодарение на името, което Георги Господинов си е създал, за щастие „В пукнатините на канона“ също влезе в класациите и се продава. А това е изключително радостен факт, защото дава шанс една сериозна критическа книга да бъде прочетена и читателите да разберат, че и този жанр си струва и от него има много какво да се научи. А и че може да се чете с интерес, който не отстъпва на този, с който се четат романите на писателя.

Георги Господинов, „В пукнатините на канона“, изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2021.

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img