ЕТИКЕТ

Марина Гришакова

Двойници и огледала*

Марина Гришакова бр. 23/2013 През XIX в. представата за идентичността се превръща в обект на внимателни изследвания в полето на психологията, физиката и философията. Появяват се...

Най-нови статии