Яница Радева [Илко Димитров]

Популярни статии

Четири, като възможност да бъдеш

Онзи следобед, когато попитах Илко Димитров „Защо „Четири”?”, докато очаквах да напише посвещението върху най-новата си книга, той отговори с лаконичното „Ще разбереш”. Докато читателят се пита „Защо „Четири”?” и разгръща черната квадратна корица (а квадратът е също четворка, но също и експанзията на единицата, която, както няма да пропуснем да забележим, е другото значещо число в стихосбирката), дело на Румен Евтимов, илюстрирана с особена бяла четворка-буква Ч, аз избързвам с още една констатация, понеже вече съм отворила „Четири”. Нито един текст в стихосбирката няма озаглавяване, както е и в предходната книга на автора „Продавачът на конци” (2009). Когато зачетете, ще забележите и друго – всички текстове, неразделени по друг начин, освен от разположението им на новата страница в изданието, образуват цяло не само чрез концепцията за полиграфическа реализация на изделието, но и в единството на ниво послание. „Четири” продължава в същата стилистична и тематична последователност темите от предходната стихосбирка на Илко Димитров за човека и неговото самопознание, за човека, търсещ да узнае своето място във вселената и същевременно своето (ново) отношение с Бога. И тук, както в „Продавачът на конци”, ключово е питането „Има ли Бог?” и дали той не е нещо, което не е самостойно, отделно и другаде. Опитът да се дефинира Бог като „знак за равенство между човека и Вселената” е продължаващо разшифроване по страниците на новата стихосбирка. Непрекъснат е и интересът на автора към времето – Кое е времето, в което съм положен? Кое е истинското време? – са само част от отворените питания в „Продавачът на конци”, които намират някои от своите възможни отговори в „Четири”, но и поставят и други. Как времето се променя и коя промяна дава истинския наглед на нещата: „Столът, който си остава един и същ, се вижда огромен на малкото дете, а с напълно подходяща големина на същия, вече станал възрастен човек. Кой стол е верният?”

Времето, обговорено в стихосбирката, притежава една особеност, която го различава от класическата представа за време. Било, то вече е друго, но в това сега, което е абсолютност на настоящето в книгата, в това сега „когато думата съвпада със събитието”, времето, като че ли е спряло в замиране, което не е смърт, а липса на временност, „изживявано” преди секундата на своя Танатос. То е нещото, което се случва изведнъж и в промеждутъци, сякаш на тласъци, в които човек като „пробуден” (за кратко) от някакво обаяние „изведнъж” вижда, че орехът се е разлистил. Времето в „Четири” не изтича, няма начало, няма край, а е още една възможност, една постоянно траеща възможност.

Още една причина за усещането за несъществуващо време, за липсата на време или по-точно за усещането за неговото положено в статичното сега в „Четири” е, че съществото е събрано, съв-купно, всички точки са свързани, няма пътуване (то е за номадите, които са винаги никъде), нито пристигане (защото няма тръгване), няма усещане за движение или ставане – всичко вече се е случило – в третото време – времето на случването, което е новото време и с което Азът съвпада. Това е времето на свързаността, на свързващото времената време, гранично – нито вътрешно (психологично или екстатично), нито външно.

Тясната логическа връзка между неозаглавените стихотворения и прозаично-лиричните фрагменти превръща „Четири” в голяма лирическа творба и би могло да се твърди, че стихосбирката функционира като лирическа философска поема.

И тук отново идва въпросът: Защо „Четири”? Един от възможните отговори е: „Четири” – за да съвмести четири несъвместими човешки същности с четирите им принадлежащи (също несъвместими) пространства: ловеца, несъвместимия със земеделеца, земеделеца – несъвместимия с градския човек, а градския човек – като несъвместим с… „новия” човек, човека под номер 4.

Четири е книга поема за четвъртия човек – без име, – „произнасяха името ми и аз съществувах”. Но парадоксално новото при Четири е, че започването-да-нямаш име не се възприема като травма, напротив, травмата се оказва тъкмо името, защото отделя от другите – „отделен съм мъртъв”, „името ми – опасна връзка, вреден навик”. Четири е социално същество, като градския човек, живее в контактите, но без чувствата, в умелото им потискане, в скриването им в неможене или в отделяне от себе си. Това е изборът на самия, но неназовалия се самотен; изборът на пътя, който не е сигурно дали е изкачване, но със сигурност е сриване „по отчаянията и страховете”. Единственият екстаз, който Четири си е оставил – позволил си е „сриването” – сриването – копнеж по тъмната страна на отчаянието.

С отпадането на личността, защото личността е пречка, Четири съзира възможността да отпадне и светът. Светът е изчерпващ се и в изчерпването си той става свят без нищо, свят на номади, в който „е добре да нямаш нищо, което иска да те задържи”. И в своето разпадане и разнищване, точно в точката на пълното му изчезване Илко Димитров въвежда света като „пораждаща се възможност”. Възможността е не в някакво ново начало например, защото за Четвъртия човек, който не е личност, състоянието на контакт е единствената възможност за себеосъществане. За Четири светът може да бъде възможност само ако остане в мрежата с другите деиндивидуализирани, „пропусклив за общия замисъл”.

И тъкмо читателят да помисли, че този свят – светът на Четири – е виртуалната матрица или глобалната система на съвременното номадско общество, но лирически пресътворена, Илко Димитров променя ъгъла на показа. Оказва се, че Четири всъщност е копнеж по Изначалния. Онзи преди земеделеца, преди усвояването на земята и материята, преди тежестта на сечивото и опитомяването на природата. Копнежната деиндивидуализация е към „когато няма разлика между материя и дух”. Четири иска да е Първият в онова Едно, което съставя всичко, което е живеене в неизменяемостта на атома, свързан в творение, в опита да остане единен, което значи хармоничен и цялостен: „човекът сам създава, подхранва непрекъснато, зарежда/ извора на всичките нещастия, широко отваряйки вратата/ за всички зависимости, напусне ли Едното”.

Оставането в Едното е оставане в Бог. Но е нужно уясняването: „като казваш Бог – знаеш ли какво казваш?” Този обрат в перспективата на гледане и съответно възприемане на Четири разполовява, прорязва книгата, отвеждайки тематично стихотворните късове към темата за Бог. Въвеждането на божественото налага да бъде дефинирано какво е Бог, защото за новия човек трансцендентното има нови, други, различни измерения. Дефиницията на божественото налага уясняването и на това какво е смъртта, както и какви са новите основания на вярата (която е от нов порядък – на едността), измеренията на съмнението (в Книгата като механизъм за спасение, който вече не е възможно да бъде схванат) и преодоляването на граничността (най-вече на човека). Вярата на едността е вярата на новия „събран” индивид, а не двойственият (раздвоеният), която се изразява чрез: „съпричастността/ отговоря на стремежа на човека за взаимност/ с Космоса и поставя боговете там, където са били в началото – сред слънчевата и пулсираща енергия, която/ прелива от нюанси”.

Границите са разтворени, мембраноидни, пропускливи за общия замисъл. Човешкото не е категория, а човекът не е вече тяло, или не е само тяло с определен обем и в определено състояние. Човекът също е пропусклив, той е субстанция, всепропусклива, а това задава и възприемането му като лишен от телесността си като гранична, индивидуална, своя зона, защото „сега преградата задушава, стои нелепо”. В този смисъл, погледнат откъм пределната му отвореност/ без-граничност, човекът Четири е не материя, не вещество, а мисъл, „както мисълта не се измерва”, както е вседостижима, всепроникваща.

Човешкото битие присъства предзададено от абстракцията на понятието, знанието (или незнанието) на идеята, чрез липсата на детайли за назоваване на човешкото, а не с конкретиката на думата (дори плачът, изговорен в стихосбирката, не е конкретен, не е допуснат със своето конкретно причинно-следствено проявление – „няма да е конкретен плачът ни този път”). Розата, столът, разлистеният орех са единствените материални (природни) обекти, а плачът единственото физиологично състояние, които обаче се разпукват от буквалните им значения и поемат многопластовостта на посланието, която е начин за неговата поетическа трансформация. Четири, като същество от напълно нов порядък, приема „предходниците” си като възможности за обобщение, а природата, доколкото и колкото присъства в книгата, е показана чрез нейното надрастване във вътрешната му същност и по този начин превръщането му предимно в духовно същество, което не изпитва бремето на миналото, тъй като не е свързан с него, а с настоящето. Неговото сега не е съставено от събития и случки, които се съживяват от паметта, защото светът вече е съ-битиен, а не събитие („днес кой говори сериозно за отделни събития”).

Накрая, преди да затворим книгата, за да я подредим на рафта, или преди да решим да я препоръчаме на някой близък, но не за естетическа наслада от картините, които стиховете биха оформили като представа, а за философско съзерцание от света на идеите, което думите предават не като послание, а като основание, да погледнем отново корицата с особената цифра-буква, която този път изпъква в стилизирана фигура. Това ли е Четири, четвъртият човек? Нарамил живота си, който „не е пръчка с начало и край, а още една възможност”. Възможност за какво? За нова реалност? Реалността на изначалието, на непроявеността, която е завръщане към квадратурата на Рая. Или е възможност за друго, което (още) не можем да си представим. Четири е една друга възможност да бъдеш.

ЯНИЦА РАДЕВА

Илко Димитров, „Четири”, изд. „Стигмати”, С., 2011

Предишна статия
Следваща статия

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img