Личност и общност в романите на Сали Руни

Популярни статии

бр. 3/2023

Таня Тодорова

Сали Руни пише поезия, есета и кратки разкази, но печели световна слава с трите си романа „Разговори с приятели“ (2017), „Нормални хора“ (2018) и „Красив свят, къде си ти“ (2021). Както сама изтъква неведнъж, в романите си се интересува не толкова от отделния индивид, колкото от характера на трансформациите му, предизвиквани от социалните условия и в отношенията му с останалите. Персонажите на ирландската новелистка учат, работят, пътуват и говорят, често бъркат по отношение на себе си и на другите, защото не се познават толкова добре, колкото смятат, а това обстоятелство стои в основата на екзистенциалните разминавания между тях. И в трите си романа Сали Руни пресъздава разпада в общуването и търсенето на пътища обратно към онези, без които не можем да открием смисъл и да видим себе си по неподправен начин.
„Разговори с приятели“ е роман за встъпването в света на възрастните. В него е изследвано болезненото несъответствие между идеала за собственото аз на 21-годишната студентка Франсис и конкретната реализация на този идеал в настоящето. Освен противопоставянията по линията какъв искаш да бъдеш и какъв си всъщност, в хода на сюжета авторката разкрива чрез средствата на фикцията и в каква личност можеш да се превърнеш, когато срещнеш определени хора в дадени условия. Героите на Руни в този роман, както и в останалите, спорят по политически въпроси, интересуват се от история и критическа теория и се занимават професионално или полупрофесионално с изкуство. Въпреки самочувствието си, че са наясно както със собствените си несъвършенства и травми, така и с проблемите на цивилизацията изобщо, те нерядко изненадват себе си и останалите с изборите, които правят.
Темата за несъзнателното изкривяване на действителността, за погрешното разбиране на другия, породено от замъглена преценка за собствената личност и значението й за околните, е продължена и развита във втория роман на Руни, „Нормални хора“. В него главните персонажи, Мариан и Конъл, чиято сложна връзка е положена в центъра на повествованието, биват подлагани на безкомпромисна интроспекция, разкриваща размиването на границите между личностите им, между удоволствието и болката, моралното и неморалното в сплавта на приятелството и любовта. Освен желаната или неизбежната свързаност между всички, които споделят аспекти от съществуването си, във фокуса и на трите романа могат да се открият самотата и ефектите от нея.
Именно в периодите на изолация и отчуждение героите на Руни осъзнават мащабите на влиянието, което взаимно си оказват, наред с невъзможното себеопределяне без другия. Докато в „Разговори с приятели“ самотата е въплътена в защитния механизъм на прикритостта, практикувана най-вече от Франсис, която крие любовната си афера и здравословното си състояние, смятайки че по този начин ще смекчи превращението си в човек, когото не е сигурна дали би харесвала, в „Нормални хора“ самотата е по-често функция на социалните обстоятелства. Ако в „Разговори с приятели“ социалните светове са пропускливи, в „Нормални хора“ опитите да проникнеш в среда, към която не принадлежиш изначално, са равносилни на блъскане в стена. Както правят някои класически автори на реалистични романи през 19. век, Сали Руни „полага“ героите си в различни социални контексти, за да проследи безплодните им опити да се впишат във враждебно пространство. Аутсайдер в гимназията и в провинциалното си градче, Мариан си извоюва почетно място сред потомците на елита в Дъблин благодарение на произхода си. От друга страна Конъл, който е дете на самотна майка от работническата класа, не е способен да се впише безпроблемно в новата среда, в която се мисли и говори по различен начин. Персонажът не притежава и не може да улучи правилния „код“ на комуникация нито в аудиторията, нито в пищните апартаменти на колегите си по време на неформални събирания. Чрез преживяванията си в гимназиалния и колежанския период Мариан и Конъл се оглеждат един в друг и въз основа на опита придобиват ново разбиране за обществото и за връзката си.
Последният роман на Руни, „Красив свят, къде си ти“, е посветен на различна възрастова категория. Това е и отчасти причина темите, характерни за новелистката, да претърпяват трансформации. Лутанията из лабиринтите на социалните пространства, интимните връзки и себеопознаването се срещат и тук, но приближаващите и прехвърлящите 30-те си години герои дават по-голяма гласност на проблемите и желанията си, отстояват по-категорично позициите си и не хранят илюзии за личното си бъдеще и бъдещето на света. В третия роман на авторката темата за социалната среда, от която произлизат персонажите, вече не е изведена на преден план. Различната „изходна точка“ неминуемо присъства, за да подсказва пристрастията и да обяснява разликите в поведенията. Неравенствата „по рождение“ обаче на този етап са преодолени, културата е асимилирана от неравнопоставените, които са изправени пред нови изпитания.
Като оставя настрана изследваната многократно тема за несправедливостта, произтичаща от различния социален произход на желаещите да се реализират в едно и също поприще, Руни обръща поглед към някои проблеми, свързани със спецификите конкретно на нашето време. Айлийн работи в малко литературно списание и за да си позволи да живее в Дъблин, е принудена да пести и да поделя квартира със семейна двойка. Семейството й е от провинцията, където има малка ферма, а майка й е учителка по география. Според познатите си Айлийн не трябва да се причислява към работническата класа, защото работата с литература е занимание, „типично за буржоазията“ (с. 112), а освен това родителите й не са точно работници в предприятия на края на града, каквато е стереотипната представа за пролетариата. Макар че всички от присъстващите по време на разговора работят, получават ниски доходи и плащат непосилни наеми, изпитват крайно неудобство да смятат себе си за принадлежащи към работническата класа, защото имат висше образование и привилегията да работят в сферата на изкуството или науката. Да си от работническата класа „е въпрос на идентичност“ (с. 112) и е обидно за споделящите тази идентичност да бъдат приравнявани с хора, които водят непринудени разговори за паралела между красотата според католическата доктрина и според поезията на Кийтс. Но коя е идентичността на тези млади хора тогава? На онези, които са изпитвали и продължават да изпитват материални трудности, които са преминали през болезнения процес на претопяване на социалната си идентичност „по рождение“, за да работят в хуманитарното поле със самочувствието, че са усвоили не само нужните познания, но и поведенчески кодове?
Нито Руни, нито нейните герои дават категоричен отговор на този въпрос. Вместо върху същността и количеството на пределите, които отграничават идентичностите, авторката имплицитно поставя акцент върху примесите. В „Красив свят, къде си ти“ се проблематизират неведнъж свръхпроизводството на блага и последствията от него, едно от които е уеднаквяването във външния вид и битовите навици на хора, които иначе не си приличат в различни аспекти от съществуването си. Темата за влиянието на социалните мрежи върху начина, по който индивидът гледа на себе си и възприема другите, също е застъпена във връзката си с установяването на дадена нормалност. Сюжетът разкрива, че разликата в начина на живот на работника от провинцията и начинаещия коректор в столично списание в държава от първия свят може съвсем да не е толкова голяма. Една от алюзиите на романа е, че в 21. век хората на сходна възраст, които произлизат от различни условия и в хода на живота си се оказват или не се оказват в нови социални среди, си приличат повече, отколкото техните идентичности подсказват.
Приликите не са само повърхностни, свързани с консуматорските им навици и материалните им затруднения. Четиримата притятели с различни поприща, Айлийн, Алис, Саймън и Феликс, чиито връзки изграждат сюжета на романа, споделят обща екзистенциална отчужденост. Не виждат как прекарването на значителна част от времето в „местене на запетаи“ (с. 362), в подреждане на кутии, в подписване на книжни екземпляри и декларации ще промени света към по-добро. И четиримата започват да се усещат безсилни да превърнат в реалност младежките си амбициозни цели и мечти, включващи благото на човечеството. Всеки от тях, почти победен от безсмислието на ежедневието, стига обаче до реализацията, че смисълът е именно в човешката уязвимост, в несъвършеността, отблъскваща за крайния идеалист.
Както в първите два романа на Руни, така и в този надделява посланието за значението на свързаността като висш принцип и не съвсем уловима и подлежаща на рационализиране субстанция. В „Разговори с приятели“ радикално лявата Франсис се озовава в църква в момент на лична криза. Вместо да се моли на бога, в когото не вярва, се съсредоточава върху мисълта за онези, които са изработили скамейките, наредили са настилката и са вградили прозорците, за да стане възможно тя да попадне точно в този момент на това конкретно място. Тогава я осенява прозрението, че богът, който я е „поставил“ същата вечер в църквата, който я е накарал да размишлява за онези във и отвъд живота си, е именно в съвкупността от хора, свързани помежду си – от идеолозите и изобретателите до обикновените работници, поставящи с ежедневните си постъпки парчета в пъзела на културата, на която неизбежно сме продукт.
По подобен начин скептично настроените към бога приятели от „Красив свят, къде си ти“ преосмислят значението на саможертвата, смирението и способността да прощаваш – на другите и на себе си. Смисълът в романите на Руни е в отказа маловажните разлики да надделяват над важните прилики и да довеждат до погрешно разбиране, до разпад в комуникацията.

Sally Rooney, Conversations with friends, Faber & Faber, London, 2017.
Сали Руни, „Нормални хора“, прев. Боряна Джанабетска, изд. „Еднорог“, С., 2019.
Сали Руни, „Красив свят, къде си ти“, прев. Боряна Джанабетска, изд. „Еднорог“, С., 2022.

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img